Svjetski dan borbe protiv raka 04. veljače 2014.

 

Svjetski dan borbe protiv raka (World Cancer Day) obilježava se svakog 04. veljače s ciljem da se podigne svijet o bolesti kako samih pojedinaca tako i vlada diljem svijeta i da se poduzmu odgovarajuće mjere kako bi se spriječio velik broj smrtnih slučajeva godišnje u svijetu. Svjetska zdravstvena organizacija daje potporu Međunarodnoj uniji protiv raka (UICC) u cilju promocije aktivnosti koje se provode kako bi se smanjilo globalno opterećenje bolešću kao što je rak.

Tema Svjetskog dana borbe protiv raka u 2014. godini je „Srušiti mitove“ a odnosi se na Cilj 5. Svjetske deklaracije o raku kojim se žele razjasniti određeni mitovi i zablude o raku. O raku se treba govoriti jer suočavajući se otvoreno s bolešću mogu se poboljšati rezultati na razini pojedinca, zajednice i politike. Za mnoge vrste raka postoje simptomi koji nas upućuju na promjene i od velike je važnosti rano otkrivanje raka. Trećina najčešćih vrsta rake se može spriječiti i puno toga se može napraviti na razini pojedinca, zajednice, politike i sa ispravnim strategijama. Svi ljudi imaju pravo na učinkovitu skrb u liječenju raka 

Rak je jedan od vodećih uzroka smrti u svijetu i prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u 2012. godini od raka je umrlo oko 8,2 milijuna osoba od čega su vodeći uzroci bili rak pluća, rak jetre i rak želuca. Broj novih slučajeva raka procijenjen je u 2012. godini na 14,1 milijun osoba od čega su rak pluća, rak dojke i rak debelog crijeva među vodećim uzrocima. 

Oko 30% svih smrti uzrokovanih rakom nastalo je djelovanjem pet vodećih faktora rizika ponašanja i prehrane:

  • visokim indeksom tjelesne mase (ITM),
  • nedovoljnim unosom voća i povrća,
  • nedostatnom tjelesnom aktivnošću,
  • konzumiranjem duhana i alkohola.

Uporaba duhana je najvažniji rizični faktor za nastanak raka, uzrokuje 22% svih smrti od raka i 71% svih smrti od raka pluća.

Virusne infekcije, kao što su hepatitis B, C i HPV (humani papiloma virus) uzrokom su za više od 20% svih smrti od raka u zemljama s niskim i srednjim dohotkom.

Oko 56,8% svih novih slučajeva raka te 64,9%umrlih od raka dolazi iz manje razvijenog dijela svijeta.

Predviđa se da će, u slučaju nastavka ovakvog trenda, broj novih slučajeva raka iznositi oko 19,3 milijuna u 2025. godini.

U Zadarskoj županiji u 2012. godini rak, odnosno zloćudne novotvorine bile su, s udjelom od 24,35%, drugi po redu vodeći uzrok smrti stanovništva, iza bolesti cirkulacijskog sustava (49,76%). Stopa smrtnosti od raka bila je veća kod muškaraca nego kod žena.

Vodeći pojedinačni uzroci smrti među zloćudnim novotvorinama u Zadarskoj županiji u 2012. godini kod muškaraca su bili rak pluća, rak debelog crijeva i rak prostate, a kod žena rak dojke, rak pluća i rak debelog crijeva.

Prema podacima Registra za rak Republike Hrvatske u Zadarskoj županiji prema zadnjim podacima koji se odnose na 2011. godinu, broj novooboljelih od raka bio je 819 osoba; što je 4,2% manje novooboljelih u odnosu na 2010. godinu. Kod muškaraca vodeća sijela raka činili su rak prostate, rak debelog crijeva i rak pluća. Kod žena su vodeća sijela raka činili rak dojke, rak debelog crijeva i rak tijela maternice.

Pojavu raka moguće je spriječiti primarnom prevencijom: održavanjem poželjne tjelesne težine, primjerenom prehranom, dovoljnim unosom voća i povrća, redovitom tjelesnom aktivnošću, promjenama u spolnom ponašanju i smanjenom izloženošću karcinogenima u okolišu te izbjegavanjem duhana i alkohola.

Znanstvena istraživanja upućuju na to da se jedna trećina pobola može spriječiti ponajprije prestankom pušenja i promjenom prehrambenih navika.

Uz primarnu prevenciju, rano otkrivanje raka, odnosno probir, ima vrlo važnu ulogu u borbi protiv raka. Stoga se u Hrvatskoj sada provode tri nacionalna programa:

Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke,
Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva
Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice

Izvori:

  1. IARC Release the latest world cancer statistics. Dostupo na URL adresi: http://www.uicc.org/iarc-release-latest-word
  2. UICC. World cancer day: 2014. Debunk the myths! Dostupno na URL adresi:http://www.uicc.org/world -cancer-day 2014-debunk-myths
  3. WHO. World cancer, fact sheet. Dostupno na URL adresi:http://www.who.int/mediacentre/factsheet/fs297l/en/indexhtml
  4. Zdravstveno statistički ljetopis Zadarske županije za 2012. godinu. Zavod za javno zdravstvo Zadar 2013.
  5. Šamija M, Strnad M, Ebling Z. Kako spriječiti i rano otkriti rak? Medicinska naklada Zagreb, 2007.

 

Ana  Petrić dr. med. spec. javnog zdravstva

Natrag