Mjesec borbe protiv ovisnosti (15.11. – 15.12. 2014.)

Međunarodni Mjesec borbe protiv ovisnosti svake se godine u svijetu pa tako  i u Hrvatskoj obilježava u razdoblju od 15. studenog do 15. prosinca. Cilj obilježavanja je upozoriti cjelokupnu javnost na problem zlouporabe svih sredstava ovisnosti, a osobito droga te potaknuti sve subjekte u društvu na aktivnu borbu protiv ovisnosti i zlouporabe droga u cilju poduzimanja zajedničkih akcija za uspješno suprotstavljanje ovom ozbiljnom problemu današnjice.

Obilježavanje međunarodnog Mjeseca borbe protiv ovisnosti provodi se putem šire društvene akcije na nacionalnoj i lokalnoj razini, a s ciljem promoviranja zdravih stilova života, podizanja razine svijesti javnosti o štetnim zdravstvenim i socijalnim posljedicama ovisnosti te pružanja pomoći obitelji, osobito odgojnoj funkciji roditelja u prevenciji ovisničkog stila življenja.

Sve navedeno nužno je kako bi se podigla razina svijesti javnosti o ovom problemu te kako bi se zajedničkim naporima pridonijelo ostvarivanju našeg zajedničkog cilja učinkovite borbe protiv svih oblika ovisnosti te posebice suzbijanju zlouporabe droga u našem društvu.

Aktivnosti koja se provode tijekom Mjeseca borbe protiv ovisnosti imaju zadaću dodatno upozoriti i potaknuti sve subjekte na suradnju u rješavanju problema ovisnosti o drogama.  

MJESEC BORBE PROTIV OVISNOSTI 2014. GODINE  - Aktivnosti Službe za prevenciju  i izvanbolničko liječenje ovisnosti i mentalno zdravlje

 • 10. studenog  održana je  supervizija rada  Službe za prevenciju  i izvanbolničko liječenje ovisnosti i mentalno zdravlje od strane  prof. dr. sc. Zoran Zoričić iz Referentnog centra za ovisnosti o drogama Ministarstva zdravstva RH. 

Tada je održan  i Okrugli stol “Izazovi u liječenju ovisnosti u Zadarskoj županiji“ na kojem se raspravljalo o slijedećim temama:

1.         Timski pristup liječenju ovisnika

2.         Unapređenje suradljivosti pacijenta

3.         Socioterapijske intervencije i rad na resocijalizaciji pacijenata

4.         Terapijsko doziranje

5.         Diverzija i zlouporaba lijekova

6.         Komorbiditeti i polipragmazija

7.         Objedinjavanje tretmana za ovisnike u RH

 • 11. studenog u dvorani Sjemeništa Vicka Zmajevića održan je stručni skup voditelja školskih preventivnih programa osnovnih škola Zadarske županije. Na skupu su od strane Službe održana predavanja na temu „Rezultati evaluacije programa Trening životnih vještina u šk.g. 2013./14. za učenike 6. i 7. razreda Grada Zadra i Zadarske županije“ te prezentacija o provedbi mjera ranog otkrivanja mogućih poremećaja u ponašanju i mentalnom zdravlju učenika sedmih razreda osnovnih škola Zadarske županije.
 • 14.- 15. studeni  Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti uz potporu Ministarstva zdravlja organizirao je  „2. brodski simpozij o alkoholizmu i kockanju u Slavonskom Brodu.  S obzirom na važnost prevencije alkoholizma i kockanja, kao i svih drugih oblika ovisnosti glavna tema simpozija je bila „ Prevencija ovisnosti kod mladih imperativ mentalnog zdravlja 21. stoljeća“. I ove godine okupio se veliki broj stručnjaka koji se bave istom problematikom u Zavodima za javno zdravstvo, bolnicama, školama, drugim institucijama  i udrugama kako bi razmijenili iskustva i unaprijedili rad. Simpozij je bio namijenjen liječnicima, psiholozima, socijalnim radnicima i drugim stručnjacima u mreži zavoda za javno zdravstvo i institucijama koji se u svom radu susreću sa rizičnim ponašanjem mladih.

Radni dio simpozija podijeljen je bio na 4 glavne teme:

 1. Prevencija i rizično ponašanje
 2. Rana intervencija i detekcija ovisnosti
 3. Psihosocijalni tretman rizičnog ponašanja i ovisnosti
 4. Terapijski pristup problemu zlouporabe alkohola i problematičnog kockanja kod mladih
 • 17. i 18. studenog u Zagrebu se, na inicijativu Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, održala TAIEX Radionica na temu kliničkih manifestacija i liječenja pacijenta koji su intoksicirani novim psihoaktivnim tvarima.

Na seminaru su sudjelovali predstavnici županijskih zavoda za hitnu medicinu, kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica , općih bolnica i specijaliziranih bolnica te Županijskih službi za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti. Cilj radionice je

 • podizanje svijesti liječnika koji rade u županijskim zavodima za hitnu medicinu, kliničkim
 • bolničkim centrima te općim bolnicama o novim trendovima i rizicima povezanim s
 • psihoaktivnim tvarima te razrada ideje o ustrojavanju mreže praćenja i intoksikacija
 • povezanih s uporabom novih psihoaktivnih tvari.

Tijekom zadnjih nekoliko godina, u Republici Hrvatskoj postao je dostupan široki spektar novih psihoaktivnih tvari od kojih mnoge još nisu pod zakonskom kontrolom te su stoga lako dostupne u ponudi smart shopova, putem Interneta, ali i na ilegalnom tržištu droga. Učinkovit odgovor na fenomen novih psihoaktivnih tvari pretpostavlja kontinuirano praćenje svih njegovih aspekata. Stoga je neophodno razviti praćenje ozbiljnih zdravstvenih posljedica njihove uporabe u Hrvatskoj.

 • 20. studenog održan je u Opatiji 2. Simpozij “Koraci za budućnost bez nasilja – nasilje i mladi“. Tom prilikom je od strane Službe prikazana poster prezentacija „Prikaz slučaja: Jesmo li zakazali“i kojim se opisuje pokušaj smještaja pacijentice na supstitutcijskoj terapiji prije četiri godine u neku od skloništa za žene radi straha od nasilnog supruga. Iz činjenice da je pacijentica na metadonskom programu liječenja kontaktirana skloništa/kuće nisu bile raspoložive. U istom radu zaključuje se da  je danas situacija znatno povoljnija i po pitanju dostupnosti informacijama o ponudi „sigurnog smještaja“ i mogućnosti smještaja žena oboljelih od  bolesti ovisnosti, ali i dalje 50% ovih objekata ostaje i dalje nedostupno ovim ženama žrtvama nasilja samo zbog činjenice da svoju bolest liječe supstitutom koji je medicinski opravdan i učinkovit postupak.
 • 26. studenog prisustvovali simpoziju "Znanja i prevencije nikad dosta!" na Medicinskom fakultetu u Splitu koji je u organiziran u suradnji Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Splitsko-dalmatinske županije, Medicinskog fakulteta Split i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Održana su predavanja na temu „Epidemiologija ovisnosti s osvrtom na nove droge“, „Kako droge djeluju na mozak“, „Toksikološke analize psihoaktivnih supstanci“, „Komorbiditeti kod ovisnika“ i „Smrti povezane s konzumacijom droga“. Na simpoziju predstavljeni su i projekt vršnjačke edukacije: „Nešto ću ti reć“, te projekt E-savjetovališta „Pitaj? Ne skitaj!“ mladi za djecu i mlade.
 •  26.-28. studenog radni posjet Firenci, Centru za ovisnost u mjestu Lucca koje ima oko 150 000 stanovnika. Centar se nalazi u krugu kliničke bolnice. Preko 90 % pacijenata uzima terapiju (Metadon Molteni) svakodnevno pod nadzorom u Centru a samo mali broj kod svog LOM-a. U nekim drugim gradovima (primjerice Pisa) Centar je u "lošem" dijelu grada, djelatnici su čak odijeljeni od pacijenata  sigurnosnim staklom, a domaćini nas nisu vodili u "takav" Centar jer nisu mogli jamčiti za našu sigurnost.
 •  28. studenog  Vladin ured za suzbijanje zlouporabe droga u suradnji sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr Andrije Štampar“ Zagreb, organizirao je Edukaciju za koordinatore Projekta resocijalizacije ovisnika o drogama. U okviru edukacije informiralo se koordinatore i stručne djelatnike o njihovim obvezama u projektu, te se razvila diskusija vezana za teškoće i probleme u provedbi istog, te su se predstavili rezultati Znanstveno istaživačkog projekta Evaluacije Projekta resocijalizacije s ciljem unaprjeđivanje resocijalizacije ovisnika i modifikacije Projekta, kojeg je proveo Ured za suzbijanje zlouporabe droga. U sklopu edukacije prikazan je i film o samom provođenju Projekta „Put u život“ u kojem se prikazuje put jedne ovisnice kroz postupak resocijalizacije.
 •  3. prosinca održano  je predavanje za roditelje učenika šestih razreda u OŠ J. Dalmatinca u Pagu  na kojem im je predstavljen školski preventivni program Trening životnih vještina.
 •  4. prosinca dr. Marija Pupić-Bakrač je održala predavanje u predavaonici  Zavoda za javno zdravstvo Zadar namijenjeno medicinskim sestrama na temu Zdravlje trudnica-ovisnica kao zalog za zdravlje djece.  Prikazana je potreba prekoncepcijske skrbi o zdravlju žena (stabilizacija drugih eventualno prisutnih kroničnih bolesti, edukacija o zaštiti od infektivnih bolesti i sl. ) kao i edukacija trudnica o budućem roditeljstvu i skrbi o novorođenom djetetu. Naglašena je potreba za što ranije  otkrivanje trudnoće kod partnerica pacijenata na supstitucijskom programu. Tijekom predavanja  višekratno je iskazana  potreba timskog rada i međusektorske suradnje između ove Službe Zavoda, ambulanti obiteljske/opće medicine, ginekoloških ambulanti i bolničkog osoblja, posebno djelatnika Odjela ginekologije.
 • 5. prosinca u suradnji sa Hrvatskom udrugom leukemija i limfomi u Gradskoj knjižnici održano je predavanje na temu „Znanjem do zdravlja“ u kojem je predavanje „Limfomi i limfoproliferativne bolesti“ održala mr.sc.dr.med. Željka Škunca te od strane Službe prof.psihologije Ana Bačić koja je upoznala prisutne s radom  Savjetovališta za onkološke bolesnike, članove njihovih obitelji i prijatelje u sklopu Savjetovališta za mentalno zdravlje.
 • 5. i 9. prosinca održana su predavanja na temu „Ovisnost o  kocki“ za učenike 2. razreda u Srednjoj školi u Benkovcu i Gimnaziji Vladimira Nazora.
 • 9. prosinca održan je info dan u Gradskoj knjižnici Zadar. Predstavnici Službe za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i mentalno zdravlje  Zavoda  za javno zdravstvo Zadar su u suradnji sa Udrugom apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji Porat, Zajednicom Mondo Nuovo - Centar sv. Ante Padovanski, Udrugom "Zajednica Papa Ivan XXIII" i zadarskim Domom za odgoj djece i mladeži putem prigodnog promotivnog materijala i osobno, svim zainteresiranim građanima pružali informacije o problemima ovisnosti i različitim mogućnostima liječenja, kao i o resocijalizaciji liječenih ovisnika i njihovom ponovnom uključivanju u društvo.
 • 3. 4. 5. i 9. prosinca održana su predavanja za učenike prvog razreda srednje škole Vladimir nazor u Zadru i Srednje škole u Benkovcu sa temom  „Kako droga utječe na ljudsko tijelo?“
 • 10. prosinca Policijska uprava zadarska i Zavod za javno zdravstvo Zadar organizirali su sastanak sa voditeljima školskih preventivnih programa u dvorani Sjemeništa Vicka Zmajevića. Cilj sastanka bila je razmjena stručnih znanja, praksi i iskustava kada su u pitanju novi trendovi u problematici ovisnosti. Djelatnici Policijske uprave zadarske prikazali su neke statističke pokazatelje stanja sigurnosti na području PU Zadarske u svezi problematike zlouporabe opojnih droga, te održali predavanje na temu postupanje policije prema maloljetnim počiniteljima kaznenih djela i prekršaja. Predstavnica Zavoda za javno zdravstvo održala je predavanje na temu „Osvrt na nove droge“.
 •  11. prosinca učenicima 2. razreda u Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole Zadar održana su predavanja na temu „Ovisnost o internetu“.
 • 12. prosinca u prostorima CIOSK-a održala se radionica o Resocijalizaciji ovisnika o drogama – rezultati i izazovi.
 • Tijekom mjeseca borbe našu Službu su u tri navrata posjetili učenici IV razreda Medicinske škole smjer medicinska sestra / tehničar. Učenici su se upoznali sa opsegom rada Službe, smjernicama u liječenju bolesti ovisnosti, načinima brze dijagnostike putem testiranja urina, očekivanim rezultatima liječenja kao i sa postojanjem Savjetovališta za mentalno zdravlje u Zadru, Biogradu n/m, Benkovcu, Gračacu, Obrovcu i Pagu.
 • Služba za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i mentalno zdravlje  Zavoda  za javno zdravstvo Zadar u suradnji s Terapijskom zajednicom Mondo Nuovo, Udrugom apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji Porat i HCK Gradskim društvom Zadar provest će  javnozdravstvenu akciju u City Gallerii Zadar, u ponedjeljak, dana 15. prosinca 2014. godine, u vremenu od 10,00 do 12,00 sati.
Natrag