Zdravstveno-statistički ljetopis 2014

Izdali smo Zdravstveno-statistički ljetopis za 2014 godinu!

Ljetopis je redovita godišnja publikacija o zdravstvenom stanju pučanstva i radu zdravstvenih djelatnosti u Zadarskoj županiji koja se priprema, tiska i objavljuje u kontinuitetu od 1983. godine.

U publikaciji se jednom godišnje objedinjuju svi prikupljeni podaci iz zdravstvenog sustava Zadarske županije i demografski podaci Državnog zavoda za statistiku čime se omogućuje uvid u organizacijsku i kadrovsku strukturu u zdravstvenoj zaštiti, rad i iskorištenost zdravstvenih kapaciteta kao i neke od pokazatelje demografskog i zdravstvenog stanja pučanstva u Zadarskoj županiji.

Podaci iz ove publikacije koriste se za procjenu zdravstvenog stanja pučanstva, ocjenu rada i organizacije zdravstvene djelatnosti te za planiranje javnozdravstvene djelatnosti na lokalnoj razini.

Ljetopis u PDF-u možete preuzeti ovdje: Ljetopisi

Natrag