Individualno i obiteljsko savjetovanje

 

Udruga osoba oštećena sluha Zadar Vas poziva na  individualno i obiteljsko savjetovanje u sklopu EU projekta ¨HEAR ME OUT ¨- podizanje svijesti  i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje osoba s oštećenim sluhom“ 

Savjetovanja su organizirana u sklopu provedbe EU projekta  Hear me out. Namijenjena su osobama oštećena sluha i članovima njihovih obitelji, sa svrhom poticanja njihove socijalne uključenosti i psihološkog osnaživanja.

Više o temi

Natrag