10. Biciklijada od branimira do branimira - najava i prijavnica

Kao i svih dosadašnjih godina, ve? u velja?i po?inju pripreme za odravanje upanijskih dana koji se odvijaju tijekom cijelog travnja. Tradicionalno, ve? 10 godina, upanijski dani po?inju sa Svjetskim danom zdravlja i najmasovnijom lokalnom biciklijadom u Hrvatskoj „Od Branimira do Branimira“.

Deseta biciklijada „Od Branimira do Branimira“ Zadar-Nin-Zadar, odrat ?e se 8. travnja 2018. godine u trajanju od 11,00 do 14,00 sati.  Biciklijada duga oko 35 kilometara koja spaja Branimirovu obalu u Zadru s Branimirovom obalom u Ninu i natrag okupiti ?e još jednom profesionalce i amatere, ali i turiste koji se u to vrijeme zateknu u Zadru.

Biciklijada se provodi u sklopu programa Plana za zdravlje Zadarske upanije i u cilju poticanja zdravog na?ina ivota. Ovom aktivnoš?u poti?emo na kretanje pješa?enjem ili biciklizmom budu?i da je sjedila?ki na?in ivota sve u?estaliji, posebno kod mladih koji sve više vremena provode ispred ra?unala. Budu?i da iz godine u godinu broj sudionika biciklijade raste, o?ekujemo preko 1000 sudionika. Prije 10 godina kad je krenula ova javno zdravstvena aktivnost bilo je 100-njak biciklista, prethodnih  godina premašena su sva o?ekivanja jer je na biciklijadi sudjelovalo oko 1000 rekreativaca me?u kojima i puno djece.

PRIJAVE

Ove godine prijave ?e po?eti 19. oujka i trajat ?e do 7. travnja u 13,00 sati, a svi zainteresirani  mo?i ?e  se prijaviti online na web stranicama Calimero sporta (www.calimero-sport.hr), Biciklisti?kog kluba Zadar (www.bk.zadar.hr) i Zavoda za javno zdravstvo (www.zjz.hr). Prijaviti se mogu i izravno u trgovini Calimero sport i u trgovini Bianchi. Kao i obi?no tijekom biciklijade osiguran je siguran nadzor i tehni?ka pomo? djelatnika Calimero Sporta.

Prijavnicu ispunite ovdje

SPONZORI

Calimero sport nam je i sponzor  glavne nagrade - bicikle u izvla?enju lutrije te besplatne sitne servise bicikli na cilju. Napominjemo ipak kako svi sudionici moraju do?i na biciklijadu sa ispravnom biciklom i po mogu?nosti servisiranom prije same biciklijade.  Ove godine priklju?ila nam se i OTP banka koja ?e svojim reklamnim proizvodima darivati sretne dobitnike u izvla?enju lutrije. Samom prijavom svi sudjeluju u nagradnoj igri u izvla?enju brojeva. Tako?er, svi sudionici na startu ?e dobiti majicu biciklijade glavnog sponzora EVN Croatia plina. U Ninu se bicikliste ?eka topli obrok kojeg ?e pripremati kulinarski tim predvo?en poznatim kuharom Renatom Kraljevim.

Ono po ?emu se naša biciklijada razlikuje od svih ostalih je tradicija dolaska obitelji s djecom  na našu manifestaciju, prepoznatljivost i po nazivu i po sponzorima koji su s nama svih ovih godina, ali i po nagovještaju ljepših dana koji nas izmamljuju ?eš?e vani. Tu je i promocija biciklisti?ke staze, ali i sjajan spoj partnerstva s policijom koja svojim aktivnostima doprinosi promociji spre?avanja nasilja u zajednici odnosno na cestama i kulturi ponašanja na cesti.

Ove godine u realizaciji biciklijade doprinijet ?e Sportski akademski savez Sveu?ilišta u Zadru sa svojim studentima sportašima, te brojni sportski klubovi koji ?e se kao i svih dosadašnjih godina odazvati ovoj sportskoj manifestaciji.

RUTA KOJOM ĆE SE KRETATI BICIKLISTI

Start: 11,00 Obala kneza Branimira-Stjepana Radi?a –J. J. Strossmayera-Oko Vrulja-Miroslava Krlee-Put Dikla-Krešimirova obala-Rampada-DC 306 kroz Koino i Zaton, preko Kralji?inog puta do igrališta  u Ninu. 

Ovdje napominjemo kako se u proteklih nekoliko godina zbog velikog broja sudionika cilj biciklijade sa Branimirove obale u Ninu „premjestio“ na sportsko igralište, ali i ?injenicu da ?e ove godine zbog ošte?enja starog mosta u Ninu uslijed poplava koje su pogodile  naše podru?je u rujnu prošle godine, biciklisti na igralište do?i s druge strane poluotoka -Kralji?inim putem.

Povratak: Iz Nina, cestom DC 306 kroz Zaton i Koino–Rampada-miri?i-Put Nina-kroz Vruljicu (Franje Tu?mana)- Ivana Maurani?a- Obala Kneza Branimira.

U sklopu biciklijade odrat ?e se i utrka  u cestovnom biciklizmu ?iji ?e sudionici voziti na relaciji Nin-Vrsi-Ljuba?-raskrije iznad Raanca-Poljica-Briševo-Nin. Ta utrka starta  iz Nina u 12,30 sati, a predvi?eno trajanje je oko sat vremena. U 14,00 svi zajedno iz Nina kre?u prema Zadru.

Izvla?enje glavne i ostalih nagrada je u 13,45 sati.

Organizatori: Zadarska upanija (Tim za zdravlje) i Grad Nin

Suorganizatori: PU Zadarska, Zavod za javno zdravstvo, Biciklisti?ki klub Zadar, TZ Grada Nina i Sportski akademski savez Sveu?ilišta u Zadru

Glavni Sponzor: EVN Croatia plin 

Sponzor nagrada, tehni?ka i servisna sluba: Calimero Sport

Ostali sponzori: OTP banka d.d. , Bianchi

Iz zakona o sigurnosti prometa na cestama:

Biciklom na cesti smije upravljati osoba koja je navršila 14 godina.

Djeca koja su navršila 9 godina koja su u školama osposobljena za upravljanje biciklom i za to im je izdana potvrda, smiju samostalno upravljati biciklom na cesti, a druga djeca s navršenih 9 godina samo u pratnji osobe koja je navršila 16 godina.

Ina?e, zakonske odredbe o na?inu kretanja, zaštitnoj kacigi za bicikliste i ostale sigurnosne odredbe vezane uz promet biciklista opisani su u ?lancima 112., 113., 114. i 215. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Tako?er, istovremeno s biciklijadom odrat ?e se tradicionalno „1000 koraka kroz 1000 ulica“, akcija pješa?enja u organizaciji Udruge za rekreaciju ena „Relax“. U  projekt „1000 koraka kroz 1000 ulica“ i ove ?e se godine uklju?iti  društva za sportsku rekreaciju iz Paga- Kissa  i Benkovca – Luna koji ?e istoga dana organizirati akciju pješa?enja i vjebanja.

Najava 10. biciklijade PDF

Natrag