Dan narcisa 2018

 

Povodom Dana narcisa Europa Donna Zadar i Zavod za javno zdravstvo Zadar pozivaju Vas na javnozdravstvenu akciju koja ?e se odrati u subotu 24. oujka 2018. godine na Narodnom trgu u Zadru od 10 do 12 sati. Darivanjem cvijeta narcisa i podjelom edukacijskog materijala poti?emo naše sugra?anke da se odazovu na Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, a prikupljeni dobrovoljni prilozi koristit ?e se za poboljšanje i unaprje?enje zdravstvene skrbi za osobe oboljele od raka dojke.

Dan narcisa je tradicionalna akcija posve?ena borbi protiv raka dojke koja se u Hrvatskoj organizira 22 godinu za redom, istoga dana u cijeloj Hrvatskoj. U Zadru ovaj dan obiljeavamo ve? 16 godina.

 

 

Plakat narcisi 2018

Natrag