U SUSRET MJESECU BORBE PROTIV OVISNOSTI 2019.

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, ovisnost je psihičko, a ponekad psihičko i tjelesno stanje koje nastaje uslijed međusobnog djelovanja živog organizma i sredstva ovisnosti. Svjetska zdravstvena organizacija ovisnost definira kao kroničnu recidivirajuću bolest.

U Republici Hrvatskoj se Mjesec borbe protiv ovisnosti obilježava u razdoblju od 15. studenog do 15. prosinca.

Svake godine se u navedenom razdoblju obilježavanje provodi s ciljem upozoravanja cjelokupne javnosti na problem zlouporabe svih oblika sredstava ovisnosti, osobito droga, te se time nastoji potaknuti sve subjekte u društvu na aktivnu borbu protiv ovisnosti poduzimanjem zajedničkih aktivnosti za uspješno suprotstavljanje ovom ozbiljnom problemu današnjice.

Eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti koje nerijetko započinje uporabom duhana, alkohola i psihoaktivnih droga, obično se dogodi u razdoblju adolescencije. Naime, adolescencija je osjetljivo razdoblje života u kojem dijete sazrijeva i postaje odrasla osoba te se suočava s brojnim promjenama koje će se kasnije značajno odraziti na njegove/njene životne odluke i odabire. Specifičnosti ovog razdoblja poput životnog neiskustva, mladalačke sklonosti rizicima, želje za pripadanjem i sl. svrstavaju mlade u najugroženiju populacijsku skupinu za usvajanje i razvoj ovisničkoga ponašanja.

Prema provedenim istraživanjima (ESPAD, 2015.), većina ispitanih adolescenata u Republici Hrvatskoj je jednom ili više puta u životu eksperimentirala s tzv. legalnim drogama (duhanom, alkoholom), a sve veća dostupnost marihuane i tu grupu eksperimentatora čini sve brojnijom.

U posljednje vrijeme se također govori i o kockanju kao jednom od zastupljenijih ovisničkih ponašanja među populacijom mladih. Naime, iako su Zakonom o igrama na sreću zabranjene bilo kakve kockarske aktivnosti za osobe mlađe od 18 godina, istraživanja govore drugačije.  Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti (ZZJZ Zadar) je 2019. god. u suradnji s Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom (Sveučilište u Zagrebu) u Zadarskoj županiji provela istraživanje upravo na temu kockanja među maloljetnicima. Rezultati su pokazali kako je čak 61,6%  mladih barem jednom u životu sudjelovalo u nekoj od igara na sreću, od čega je njih čak 22,8% razvilo umjerene (15,7%) i izražene (7,1%) probleme, odnosno štetne psihosocijalne posljedice povezane s kockanjem.

Ovaj mjesec prilika je da češće progovaramo o ovim temama i da potičemo programe i aktivnosti koji će omogućiti našim mladima stjecanje znanja o sredstvima ovisnosti i opasnostima koje one nose. Stoga će Služba i ove godine nastojati nizom preventivnih aktivnosti obuhvatiti što veći broj osoba, s posebnim naglaskom na mlade:  

  1. 1.     PROVEDBA PROGRAMA „ZDRAV ZA 5“:

Tijekom mjeseca borbe protiv ovisnosti djelatnici Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Zadar će održati niz predavanja u osnovnim i srednjim školama vezanih uz tematiku ovisnosti:

U osnovnim školama će djelatnici Službe provoditi predavanja na temu 0 promila“ za učenice i učenike 8. razreda, a za učenike srednjih škola provodit će se predavanja na temu „Ovisnost i zlouporaba droga“ i „Kockanje – opasnost skrivena u zabavi“ u sklopu programa Zdrav za pet“.

https://obrenovac.rs/?p=220

 

  1. 2.     PREVENTIVNE AKTIVNOSTI U SURADNJI SA ŠKOLAMA:

 

Ove godine će djelatnici Službe u suradnji sa Poljoprivrednom, prehrambenom i veterinarskom školom Stanka Ožanića provesti akciju pod nazivom: „Kolačići sreće za sve“, s ciljem poticanja učenica i učenika u promišljanju o posljedicama eksperimentiranja i ovisnosti o psihoaktivnim sredstvima te u svrhu poticanja njihovog aktivnog angažmana u borbi protiv ovisnosti.

Akcija „Kolačići sreće za sve“ se sastoji od sljedećih aktivnosti:

  1. Putem radionice pod nazivom „Ovisnosti – mitovi i činjenice“, djelatnice Službe će educirati i informirati učenice i učenike usmjerenja Pekar o sredstvima ovisnosti te ih osvijestiti o posljedicama konzumacije psihoaktivnih sredstava.
  2. Potom će učenice i učenici usmjerenja Pekar izraditi „Kolačiće sreće“ (tzv. Fortune cookies) unutar kojih će se na papirićima nalaziti pozitivne motivacijske poruke.
  3. Kolačići će se izložiti u prostorima Službe, a bit će namijenjeni svim korisnicima, odnosno osobama s problemima ovisnosti i mentalnog zdravlja, a kojima će se putem motivacijskih poruka nastojati potaknuti stvaranje pozitivnih emocija, odnosno podignuti samopouzdanje, ohrabriti ih ili im podignuti raspoloženje.

U suradnji s Prirodoslovnom - grafičkom školom Zadar, Služba će provesti akciju pod nazivom „Kocka je ODbačena“, usmjerenu na prevenciju kockanja maloljetnih osoba. Ideja navedene akcije nastala je u suradnji sa Zdravim gradom Poreč (https://www.zdravi-grad-porec.hr/), a njezin cilj je potaknuti učenice i učenike da razmišljaju o problemima i posljedicama kockanja mladih te da i sami aktivno sudjeluju i doprinesu suzbijanju problema ovisnosti o kocki. Ovom aktivnosti će se također nastojati osvijestiti i same pružatelje usluga igara na sreću o važnosti poštivanja Zakona o igrama na sreću u pogledu dobne granice igrača.

 Akcija „Kocka je ODbačena“ se sastoji od sljedećih aktivnosti:

  1. Putem predavanja „Igre na sreću i mladi“, djelatnice Službe će učenike i učenice 2. razreda Prirodoslovno grafičke škole, usmjerenja Grafički urednik – dizajner, informirati i educirati o problemu i posljedicama kockanja kod maloljetnih osoba, s posebnim naglaskom na mlade u Zadarskoj županiji.
  2. Učenici navedenog usmjerenja će potom osmisliti i izraditi dopisnice sa porukama vezanim uz poštivanje prava djece i Zakona o igrama na sreću u pogledu zabrane igranja za maloljetne osobe.
  3. Potom će se predavanje „Igre na sreću i mladi“ provesti i u Tehničkoj školi u Zadru, a u sklopu predavanja će učenici 2. razreda tehničke škole na već tiskane dopisnice također pisati poruke na spomenutu tematiku.
  4. Sve dopisnice će se potom poslati na adrese poslovnica sportskih kladionica i kockarnica na području grada Zadra.
  1. 3.     JAVNOZDRAVSTVENA AKCIJA:

Ove godine će se u sklopu Mjeseca borbe protiv ovisnosti organizirati javnozdravstvena akcija zajedno s partnerima i suradnicima na projektu “Mentalno zdravlje za sve” (udrugom apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji Porat, terapijskom zajednicom Mondo Nuovo, Gradskim društvom crvenog križa Zadar te Županijskim povjerenstvom za borbu protiv zlouporabe droga) u zgradi Poliklinike OB Zadar (Ljudevita Posavskog 7). Služba će se javnosti obratiti putem informativnih štandova na kojima će se građanima dijeliti informativni letci o aktivnostima Službe, udruge Porat i terapijskih zajednica, ali i prigodni promotivni materijali.

Izvori:

Dr. sc. Pejnović Franelić I., dr. med. Et al., (2016), Europsko istraživanje o pušenju, pijenju i uzimanju droga među učenicima – ESPAD; Hrvatski Zavod za javno zdravstvo. Zagreb

(Krugovi, Centar za edukaciju savjetovanje, i humanitarno djelovanje, 20. 11. 2018. https://krugovi.hr/mjesec-borbe-protiv-ovisnosti/)

Vlada RH, Ured za suzbijanje zlouporabe droga, https://drogeiovisnosti.gov.hr/istaknute-teme/obiljezavanje-vaznih-datuma/mjesec-borbe-protiv-ovisnosti-15-11-15-12/978

Fotografije: peshkov—Getty Images/iStockphotohttps://www.pngfly.com/png-8w93nj/

 

Natrag