Obavijest Hrvatskog drutva za klini?ku mikrobiologiju

Hrvatsko društvo za klini?ku mikrobiologiju izradilo je  Smjernice za bakteriološku obradu i  dijagnostiku infekcija mokra?nog i spolnog sustava a usvojene su  i  ISKRA Hrvatske smjernice za dijagnostiku i lije?enje prostatitisa. Cilj ovih smjernica je standardizacija, izjedna?avanje i optimalizacija dijagnostike i lije?enja bolesnika.

VRSTE UZORAKA POGODNE ZA MIKROBIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU INFEKCIJA MOKRAĆNOG I SPOLNOG SUSTAVA MUŠKARACA

Infekcije muškog spolnog sustava obuhva?aju uretritis, prostatitis, epididimitis, balanitis, balanopostitis te orhitis. Pogodni uzorci za mikrobiološku dijagnostiku infekcija mokra?nog i spolnog sustava muškaraca su:

1. Kod dijagnoze URETRITIS pogodan uzorak je  urin: prvi mlaz urina (urin iz uretre) u koli?ini od 10-20 ml (barem jedan do dva sata nakon posljednjeg mokrenja). Kod rekuriraju?eg ili perzistentnog uretritisa potrebno je uzeti i srednji mlaz urina kako bi se isklju?ila infekcija mokra?nog sustava.

Uretralni iscjedak: uzorak se uzima za izradu mikroskopskog preparata.

Obrisak uretre: tankim pamu?nim brisom ulazi se 2-4 cm u uretru da bi se prikupio mukozan sadraj. Uzorak se uzima barem jedan do tri sata nakon mokrenja i prije prvog mlaza urina. Iscjedak iz uretre se uzorkuje  za izradu mikroskopskog preparata,  za kultivaciju  i izradu antibiograma N. gonorrhoeae i za kultivaciju rijetkih uzro?nika uretritisa koji se smatraju uzro?nicima ako su u ?istoj kutluri, ponovljenim uzorcima uz prisutnost leukocita te ako su prethodno isklju?eni uzro?nici gonokoknog i negonokoknog uretritisa.

2. BALANITIS i BALANOPOSTITIS

Preporu?eni uzorak je obrisak penisa ili iscjedak

3. ORHITIS/EPIDIDIMITIS(infekcija testisa)

 Preporu?eni uzorak je  prvi mlaz urina  za detekciju spolno prenosivih patogena ,srednji mlaz urina  i obrisak uretre  za kultivaciju uropatogena(muškarci stariji od 35 godina)

4. PROSTATITIS

U dijagnostici prostatitisa se ne preporu?uje bakteriološka pretraga EJAKULATA jer ima lošu osjetljivost i specifi?nost (za iznimke pogledati smjernice).

Mikroskopija sedimenta urina i kultivacija srednjeg mlaza dostatna je za dijagnozu akutnog prostatitisa.

U slu?aju kroni?nog prostatitisa upotrebljava se takozvani test dviju ?aša.  Pretrauju se dva uzorka mokra?e: srednji mlaz mokra?e koji je uzet prije masae i uzorak mokra?e uzet neposredno nakon masae prostate.

Za sve dodatne obavijesti moete nazvati na 300 855 ili pogledati smjernice: www.hdkm.hr/smjernice-hdkm/  i/ili

www.hdkm.hr/wp-content/uploads/2017/02/ISKRA-smjernice-prostatitis.pdf        

 

Voditeljica odjela za urogenitalne infekcije

Alma Raljevi? Baradi?, dr.med.spec.mikrobiolog

Natrag