Oglas za zapošljavanje na radnom mjestu inženjer kemijske tehnologije

Temeljem suglasnosti Ministarstva zdravlja RH, oznake KLASA: 100-01/15-03/394, URBROJ: 534-07-3-2/2-15-02, Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23000 Zadar, Kolovare 2, objavljuje oglas za zapošljavanje na radnom mjestu VŠS inženjer kemijske tehnologije na određeno vrijeme do povratka radnice s rodiljnog dopusta.

Krajnji rok za podnošenje molbi je 20. 05. 2015. godine.

Tekst natječaja: 

Oglas - inženjer kemijske tehnologije 2015

Natrag