Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme - profesor ili magistar psihologije

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR, temeljem suglasnosti Ministarstva zdravlja RH, oznake KLASA: 100-01/15-03/394, URBROJ: 534-07-3-2/2-15-07, Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23000 Zadar, Kolovare 2, objavljuje:

NATJEÄŒAJ za zapošljavanje na određeno vrijeme u zamjeni za djelatnicu na rodiljnom dopustu na radnom mjestu nezdravstveni djelatnik(ca) - profesor ili magistar psihologije u Službi za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i mentalno zdravlje, na određeno vrijeme do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta.

Krajnji rok za podnošenje molbi je 25. 11. 2015. god.

Preuzmite tekst natječaja

Natrag