Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme 04/16

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR                                        Zadar, 18. 04. 2016. god.

Kolovare 2, 23 000 Zadar                                                                   Broj: 01-1021/16

 

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Zadar, broj: 02-965/16 i 02-966/16, od dana 12. 04. 2016. god., Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23 000 Zadar, Kolovare 2, objavljuje

NATJEÄŒAJ

za zapošljavanje na određeno vrijeme u zamjeni za radnice na bolovanju i rodiljnom
dopustu na radnom mjestu:

 

Ad. 1. SSS kemijski tehničar ili sanitarni tehničar - 1 izvršitelj(ica)

u Službi za zdravstvenu ekologiju, na određeno vrijeme do povratka radnice s bolovanja i rodiljnog dopusta. Mjesto rada: područje Zadarske županije.

Uvjeti:

          - kemijski tehničar ili sanitarni tehničar,

          - radno iskustvo od 1 godine rada u struci,  

          - položen stručni ispit (za zvanje: sanitarni tehničar)

            ili obveza polaganja istog u roku od 3 mjeseca,

          - članstvo u Hrvatskoj komori zdravstvenih radnika (ako je položen stručni ispit),

          - vozački ispit B kategorije.

Ad. 2. VSS diplomirani sanitarni inženjer ili magistar sanitarnog inženjerstva - 1 izvršitelj(ica)

u Službi za zdravstvenu ekologiju, na određeno vrijeme do povratka radnice s bolovanja i rodiljnog dopusta. Mjesto rada: područje Zadarske županije.

Uvjeti:

           - diplomirani sanitarni inženjer ili magistar sanitarnog inženjerstva,

           - radno iskustvo od 1 godine rada u struci,  

           - položen stručni ispit

             ili obveza polaganja istog u roku od 3 mjeseca,

           - članstvo u Hrvatskoj komori zdravstvenih radnika (ako je položen stručni ispit),

           - vozački ispit B kategorije.

Kandidati uz prijavu za zapošljavanje obvezno dostavljaju:

            - životopis,

            - domovnicu,

            - rodni list,

            - presliku odgovarajućeg dokumenta kojim dokazuju završeno obrazovanje

              za zvanje za koje podnose molbu,

           - odobrenje za samostalan rad - Hrvatska komora zdravstvenih radnika

             (za zvanje: diplomirani sanitarni inženjer ili magistar sanitarnog inženjerstva

              i sanitarni tehničar, ako je položen stručni ispit ),

            - uvjerenje o radnom stažu odnosno stečenom iskustvu u struci

              (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje).

 Krajnji rok za podnošenje molbi je 27. 04. 2016. god.

Prijave se podnose osobno na urudžbeni zapisnik Zavoda ili dostavljaju poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23 000 Zadar, Kolovare 2, s naznakom „Za natječaj - zapošljavanje na određeno vrijeme u zamjeni za radnicu na bolovanju i rodiljnom dopustu - na radnom mjestu (navesti radno mjesto za koje se prijavljuje).“

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava opće uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu joj se dostavlja pismena obavijest.

Sve dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti uz prijavu za zapošljavanje u preslici, s obvezom dostave dokumenata prilikom potpisivanja ugovora o radu.    

Kriteriji za odabir:

  • kandidati koji ispunjavaju sve opće uvjete biti će pozvani na selekcijski intervju,
  • uz ispunjavanje svih općih uvjeta, sukladno posebnim zakonima, prednost ispred svih kandidata ostvaruju osobe temeljem posebnih zakona, a što obvezno dokazuju preslikom odgovarajućeg dokumenta.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/obaviještene u roku od 8 dana od dana isteka natječaja.

Ovaj natječaj se u cjelovitom tekstu objavljuje na službenim internetskim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Zadar, www.zjz-zadar.hr, a istovremeno u skraćenom obliku na oglasnoj ploči i internetskim stranicama HZZ-a, te na oglasnim stranicama Zadarskog lista.

Preuzmite:

Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme 19. 04. 2016

Natrag