Oglas za zapošljavanje na neodređeno vrijeme na radnom mjestu diplomirani ekonomist odnosno magistar ekonomije 06/16

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR                                                      
Kolovare 2, 23 000 Zadar   

Zadar, 06. 06. 2016. god.                                                                              
Broj: 01-1704/16

Temeljem suglasnosti Ministarstva zdravlja RH, oznake KLASA: 100-01/16-03/448, URBROJ: 534-07-3-2/2-16-05, Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23000 Zadar, Kolovare 2, objavljuje

OGLAS za zapošljavanje na neodređeno vrijeme na radnom mjestu

diplomirani ekonomist odnosno magistar ekonomije-1 izvršitelj(ica), u Službi za zajedničke poslove, na neodređeno vrijeme.

Mjesto rada: Zadar.

Opći uvjeti: 

 • završen sveučilišni diplomski studij ekonomije,
 • radno iskustvo od 1 godine rada u struci,  
 • poznavanje rada na računalu.

Posebni uvjeti:

 

 • posjedovanje važećeg certifikata u području javne nabave,
 • radno iskustvo stečeno u pravnim osobama - obveznicima proračunskog  računovodstva,  
 • vozački ispit B kategorije.

 

Kandidati uz prijavu za zapošljavanje obvezno dostavljaju:

 • životopis,
 • domovnicu,
 • rodni list,
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
 • uvjerenje o radnom stažu odnosno stečenom iskustvu u struci (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje),
 • izvornik uvjerenja da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
 • certifikat u području javne nabave,
 • presliku vozačke dozvole.                                                                                       

 

Krajnji rok za podnošenje molbi je 14. 06. 2016. god.

Prijave se podnose osobno na urudžbeni zapisnik Zavoda ili dostavljaju poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23000 Zadar, Kolovare 2, s naznakom „Za oglas - zapošljavanje na neodređeno vrijeme - na radnom mjestu VSS ekonomist.“

Sve dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti uz prijavu za zapošljavanje u preslici, s obvezom dostave izvornih dokumenata prilikom potpisivanja ugovora o radu.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava opće uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pismena obavijest.

Kriteriji za odabir:

 • prednost pred kandidatima koji ispunjavaju sve opće uvjete imaju kandidati koji, uz opće, ispunjavaju i posebne uvjete, te će u užem izboru piti pozvani na selekcijski intervju,
 • uz ispunjavanje svih općih i posebnih uvjeta, prednost ispred svih kandidata ostvaruju osobe temeljem posebnih zakona, a što obvezno dokazuju preslikom odgovarajućeg dokumenta.

O rezultatima izbora kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/obaviještene u roku od 8 dana od dana isteka oglasa.

Ovaj oglas se u cjelovitom tekstu objavljuje na službenim internetskim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Zadar, www.zjz-zadar.hr, a istovremeno u skraćenom obliku na oglasnoj ploči i internetskim stranicama HZZ-a, te na oglasnim stranicama Zadarskog lista.

Prijava potrebe za radnikom

Kratak opis poslova

Oglas za zapošljavanje (pdf)

Natrag