Natječaj za primanje na stručno osposobljavanje 02/17

Zavod za javno zdravstvo Zadar objavljuje NATJEÄŒAJ za primanje na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine:

 

1. profesor psihologije ili magistar psihologije - 2 izvršitelj/ica, pripravnik/ca,

2. diplomirani inženjer prehrambene tehnologije ili

magistar inženjer prehrambenog inženjerstva ili

magistar nutricionizma;

diplomirani inženjer biotehnologije ili

magistar inženjer bioprocesnog inženjerstva ili

diplomirani inženjer kemije ili

magistar kemijskog inženjerstva,

diplomirani inženjer biologije - ekologije ili

profesor biologije ili profesor biologije i kemije  - 5 izvršitelj/ica, pripravnik/ca,

3. sanitarni tehničar  - 1 izvršitelj/ica, pripravnik/ca,

4. diplomirani sanitarni inženjer ili

magistar sanitarnog inženjerstva - 1 izvršitelj/ica, pripravnik/ca,

5. viša medicinska sestra/zdravstveni tehničar ili

stručni prvostupnik/ca sestrinstva - 1 izvršitelj/ica, pripravnik/ca.

Uvjeti:

Ad. 1. završen sveučilišni diplomski studij psihologije,

Ad. 2. završen sveučilišni diplomski studij prehrambenog inženjerstva ili nutricionizma

          ili bioprocesnog inženjerstva ili završen sveučilišni diplomski studij kemijskog inženjerstva ili

          završen sveučilišni diplomski studij biologije - ekologije ili biologije ili biologije i kemije,

Ad. 3. završeno srednjoškolsko obrazovanje - sanitarni tehničar

Ad. 4. završen sveučilišni ili stručni diplomski studij sanitarnog inženjerstva,

Ad. 5. završen sveučilišni ili stručni preddiplomski studij sestrinstva.

Zajednički uvjeti za sve kandidate:

  • hrvatsko državljanstvo
  • status nezaposlene osobe bez radnog iskustva, koja ima manje od 1 godine evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju u zvanju za koje se obrazovala, te da je kao nezaposlena evidentirana duže od 30 dana kod nadležnog Područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 Uz molbu za zapošljavanje kandidati su obvezni priložiti:

  • kraći životopis,
  • domovnicu,
  • presliku odgovarajućeg dokumenta kojim dokazuju završeno obrazovanje za zvanje za koje podnose molbu,
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o dužini vođenja u evidenciji nezaposlenih,
  • potvrdu HZMO-a o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju za nezaposlenu osobu bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala,
  • presliku odgovarajućeg dokumenta kojim dokazuju da ostvaruju prednost prema određenim kriterijima za odabir.

Krajnji rok za podnošenje molbi je 02. 02. 2017. god.

Ovaj natječaj se u cjelovitom tekstu objavljuje na službenim internetskim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Zadar, www.zjz-zadar.hr, a istovremeno u skraćenom obliku na oglasnoj ploči i internetskim stranicama HZZ-a., te na oglasnim stranicama Zadarskog lista.

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Zavod za javno zdravstvo Zadar, Kolovare 2, 23000 Zadar, s naznakom „Za natječaj - primanje na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa radi obavljanja pripravničkog staža - u zvanju _____ (navesti zvanje za koje se prijavljuje).“

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/obaviještene u roku od 8 dana od dana dobivanja suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Cjelovit tekst natječaja (PDF)

 

 

Natrag