Natječaj za zapošljavanje - inženjer kemijske tehnologije 01/17

Zavod za javno zdravstvo Zadar objavljuje NATJEÄŒAJ za zapošljavanje na neodređeno vrijeme na radnom mjestu VŠS inženjer kemijske tehnologije u Službi za mikrobiologiju i parazitologiju Zavoda za javno zdravstvo Zadar.

Mjesto rada: Zadar.

Uvjeti:

- završen dodiplomski studij kemijske tehnologije (VŠS),              

- radno iskustvo: 1 godina rada u struci,

- poznavanje rada na računalu,

- vozački ispit B kategorije.    

Kandidati uz prijavu za zapošljavanje obavezno dostavljaju dokumente kojima dokazuju ispunjenje uvjeta:

- životopis,

- domovnicu,

- rodni list,

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

- uvjerenje o radnom stažu odnosno stečenom iskustvu u struci

(izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje),

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak

(ne starije od  šest mjeseci).

- preslika vozačke dozvole,

- potvrda poslodavca o stečenom radnom iskustvu ili presliku ugovora o radu.

Krajnji rok za podnošenje molbi je 31. 01. 2017. god.

Prijave se podnose osobno na urudžbeni zapisnik Zavoda ili dostavljaju poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23000 Zadar, Kolovare 2, s naznakom „Za natječaj - zapošljavanje na neodređeno vrijeme - na radnom mjestu VŠS inženjer kemijske tehnologije.“

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu joj se dostavlja pismena obavijest.

Sve dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti uz prijavu za zapošljavanje u preslici, s obvezom dostave izvornih dokumenata prilikom potpisivanja ugovora o radu.           

Kriteriji za odabir:

  • kandidati koji ispunjavaju sve uvjete biti će pozvani na selekcijski intervju,
  • uz ispunjavanje svih uvjeta, sukladno posebnim zakonima, prednost ispred svih kandidata ostvaruju osobe temeljem posebnih zakona, a što obvezno dokazuju preslikom odgovarajućeg dokumenta.

O rezultatima izbora kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/obaviještene u roku od 8 dana od dana isteka natječaja.

Ovaj natječaj se u cjelovitom tekstu objavljuje na službenim internetskim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Zadar, www.zjz-zadar.hr, a istovremeno u skraćenom obliku na oglasnoj ploči i internetskim stranicama HZZ-a, te na oglasnim stranicama Zadarskog lista.

Cjelovit tekst natječaja (PDF)

Natrag