Natječaj za stručno osposobljavanje 03/17

 Zavod za javno zdravstvo Zadar objavljuje

NATJEÄŒAJ za primanje na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine:

kemijski, ekološki ili prehrambeni tehničar……………………….………….5 izvršitelja/ica, pripravnika/ca

Uvjeti:

 • završeno srednjoškolsko obrazovanje - kemijski, ekološki ili prehrambeni tehničar
 • hrvatsko državljanstvo
 • status nezaposlene osobe bez radnog iskustva, koja ima manje od 1 godine evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju u zvanju za koje se obrazovala, te da je kao nezaposlena evidentirana duže od 30 dana kod nadležnog Područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Uz molbu za zapošljavanje kandidati su obvezni priložiti:

 • kraći životopis,
 • domovnicu,
 • presliku odgovarajućeg dokumenta kojim dokazuju završeno obrazovanje za zvanje za koje podnose molbu,
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o dužini vođenja u evidenciji nezaposlenih,
 • potvrdu HZMO-a o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju za nezaposlenu osobu bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala,
 • presliku odgovarajućeg dokumenta kojim dokazuju da ostvaruju prednost prema određenim kriterijima za odabir.

Krajnji rok za podnošenje molbi je 14. 03. 2017. god.

Ovaj natječaj se u cjelovitom tekstu objavljuje na službenim internetskim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Zadar, www.zjz-zadar.hr, a istovremeno u skraćenom obliku na oglasnoj ploči i internetskim stranicama HZZ-a., te na oglasnim stranicama Zadarskog lista.

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Zavod za javno zdravstvo Zadar, Kolovare 2, 23000 Zadar, s naznakom „Za natječaj - primanje na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa radi obavljanja pripravničkog staža - u zvanju: kemijski, ekološki ili prehrambeni tehničar.“

Kriteriji za odabir:

 • od kandidata koji ispunjavaju uvjete prednost imaju kandidati koji su ranije završili obrazovanje, 
 • ako su dva ili više kandidata završila obrazovanje tijekom istog mjeseca i godine prednost ima kandidat s kraćim trajanjem obrazovanja (pri čemu se trajanje obrazovanja računa u godinama),
 • u slučaju istog trajanja obrazovanja prednost ima kandidat s višim prosjekom ocjena postignutih tijekom školovanja,
 • uz ispunjavanje svih gore navedenih uvjeta, sukladno posebnim zakonima, prednost ispred svih kandidata ostvaruju osobe temeljem posebnih zakona, a što obvezno dokazuju preslikom odgovarajućeg dokumenta.

Tekst natječaja (PDF)

Natrag