NATJEÄŒAJ za primanje na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja („Nar. nov.“ br. 57/12, 120/12 i 16/17) i Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž („Nar. nov.“ br. 124/13), te suglasnosti Ministarstva zdravstva RH oznake KLASA: 100-01/17-03/13, URBROJ: 534-03-3-1/5-17-10 od dana 28. 06. 2017. god., a na prijedlog stručnih službi, Zavod za javno zdravstvo Zadar objavljuje

NATJEÄŒAJ

za primanje na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine:

1. profesor psihologije ili magistar psihologije……...................................... 1 izvršitelj/ica, pripravnik/ca,

2. sanitarni inženjer ili prvostupnik sanitarnog inženjerstva………………….1 izvršitelj/ica, pripravnik/ca,

Uvjeti:

Ad. 1. završen sveučilišni diplomski studij psihologije,

Ad. 2. završen sveučilišni ili stručni preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva.

Zajednički uvjeti za sve kandidate:

 • hrvatsko državljanstvo
 • status nezaposlene osobe bez radnog iskustva, koja ima manje od 1 godine evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju u zvanju za koje se obrazovala, te da je kao nezaposlena evidentirana duže od 30 dana kod nadležnog Područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Uz molbu za zapošljavanje kandidati su obvezni priložiti:

 • kraći životopis,
 • domovnicu,
 • presliku odgovarajućeg dokumenta kojim dokazuju završeno obrazovanje za zvanje za koje podnose molbu,
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o dužini vođenja u evidenciji nezaposlenih,
 • potvrdu HZMO-a o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju za nezaposlenu osobu bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala,
 • presliku odgovarajućeg dokumenta kojim dokazuju da ostvaruju prednost prema određenim kriterijima za odabir.

Krajnji rok za podnošenje molbi je 10. 07. 2017. god.

Ovaj natječaj se u cjelovitom tekstu objavljuje na službenim internetskim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Zadar, www.zjz-zadar.hr, a istovremeno u skraćenom obliku na oglasnoj ploči i internetskim stranicama HZZ-a., te na oglasnim stranicama Zadarskog lista.

Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Zavod za javno zdravstvo Zadar, Kolovare 2, 23000 Zadar, s naznakom „Za natječaj - primanje na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa radi obavljanja pripravničkog staža - u zvanju _____ (navesti zvanje za koje se prijavljuje).“

Kriteriji za odabir:

 • od kandidata koji ispunjavaju uvjete prednost imaju kandidati koji su ranije završili obrazovanje, 
 • ako su dva ili više kandidata završila obrazovanje tijekom istog mjeseca i godine prednost ima kandidat s kraćim trajanjem obrazovanja (pri čemu se trajanje obrazovanja računa u godinama), 
 • u slučaju istog trajanja obrazovanja prednost ima kandidat s višim prosjekom ocjena postignutih tijekom školovanja, 
 • uz ispunjavanje svih gore navedenih uvjeta, sukladno posebnim zakonima, prednost ispred svih kandidata ostvaruju osobe temeljem posebnih zakona, a što obvezno dokazuju preslikom odgovarajućeg dokumenta.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/obaviještene u roku od 8 dana od dana dobivanja suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Cjelovit tekst natječaja (PDF)

 

 

 

 

Natrag