Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme u zamjeni za radnicu na bolovanju

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Zadar, broj: 02-2293/17 od dana 18. 10. 2017. god., Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23 000 Zadar, Kolovare 2, objavljuje

NATJEÄŒAJ za zapošljavanje na određeno vrijeme u zamjeni za radnicu na bolovanju na radnom mjestu:

VSS zdravstveni / nezdravstveni djelatnik, dipl. ing. - 1 izvršitelj(ica)

u Službi za zdravstvenu ekologiju i zaštitu okoliša, na određeno vrijeme do povratka radnice s bolovanja. Mjesto rada: područje Zadarske županije.

Uvjeti:

 • diplomirani inženjer prehrambene tehnologije ili magistar inženjer prehrambenog inženjerstva               
 • ili magistar nutricionizma ili diplomirani inženjer biotehnologije ili magistar inženjer bioprocesnog           inženjerstva ili diplomirani sanitarni inženjer ili magistar sanitarnog inženjerstva
 • radno iskustvo od 1 godine rada u struci,  
 • položen stručni ispit (za zvanje: diplomirani sanitarni inženjer ili magistar sanitarnog inženjerstva) ili obveza polaganja istog u roku od 3 mjesecai članstvo u Hrvatskoj komori zdravstvenih radnika (ako je položen stručni ispit),
 • vozački ispit B kategorije

Kandidati uz prijavu za zapošljavanje obvezno dostavljaju:

 • životopis,
 • domovnicu,
 • rodni list,
 • presliku odgovarajućeg dokumenta kojim dokazuju završeno obrazovanje za zvanje za koje podnose molbu,
 • odobrenje za samostalan rad - Hrvatska komora zdravstvenih radnika (za zvanje: diplomirani sanitarni inženjer ili magistar sanitarnog inženjerstva, ako je položen stručni ispit),
 • uvjerenje o radnom stažu odnosno stečenom iskustvu u  struci (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od  šest mjeseci).

Krajnji rok za podnošenje molbi je 13. 11. 2017. god.

Prijave se podnose osobno na urudžbeni zapisnik Zavoda ili dostavljaju poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Zadar, 23 000 Zadar, Kolovare 2, s naznakom „Za natječaj - zapošljavanje na određeno vrijeme u zamjeni za radnicu na bolovanju - na radnom mjestu VSS zdravstveni / nezdravstveni djelatnik, dipl. ing.“ 

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu joj se dostavlja pismena obavijest.

Sve dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti uz prijavu za zapošljavanje u preslici, s obvezom dostave dokumenata prilikom potpisivanja ugovora o radu.        

Kriteriji za odabir:

 • kandidati koji ispunjavaju sve uvjete biti će pozvani na selekcijski intervju,
 • uz ispunjavanje svih uvjeta, sukladno posebnim zakonima, prednost ispred svih kandidata ostvaruju osobe temeljem posebnih zakona, a što obvezno dokazuju preslikom odgovarajućeg dokumenta.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/obaviještene u roku od 15 dana od dana isteka natječaja.

Ovaj natječaj se u cjelovitom tekstu objavljuje na službenim internetskim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Zadar, www.zjz-zadar.hr, te na oglasnim stranicama „Narodnih novina“, a istovremeno u skraćenom obliku na oglasnoj ploči i internetskim stranicama HZZ-a, te na oglasnim stranicama Zadarskog lista.

Ravnatelj: Zoran Škrgatić, dr. med. spec. psih.              

Tekst natječaja (PDF)

Natrag