Radno vrijeme

Pon - pet

7:00-15:00

Radno vrijeme s korisnicimima po slubama


Sluba za epidemiologiju

 

ZDRAVSTVENI PREGLED ZA SANITARNE KNJIICE

Pon - pet

7:00-12:00

IZDAVANJE NALAZA ZDRAVSTVENOG PREGLEDA

Pon - pet

12:00-14:00

Više: Zdravstveni pregled za sanitarne knjiice

CIJEPLJENJE I SEROPROFILAKSA

Pon - pet

7:30-14:00

Više: Cijepljenje i seroprofilaksa

HACCP

Pon - pet

7:30-14:00

Više: Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)

 

Sluba za javno zdravstvo


Pon - pet

7:00-15:00

Više: Djelatnost Slube za socijalnu medicinu i javno zdravstvo

 

Sluba za mikrobiologiju i parazitologiju


PRIJEM PACIJENATA I UZORAKA (KRVI I BRISEVA)

Pon - pet

7:15-12:00

UZORCI URINA I SPUTUMA

Pon - pet

7:15-10:00

UZORCI URINA MALE DJECE

Pon - pet

7:15-14:30

UZIMANJE UZORAKA KRVI I BRISEVA U AMBULANTI

Pon - pet

7:15-12:00

IZDAVANJE NALAZA

Pon - pet

12:00-13:00

 Prijem uzoraka i pacijenata radi mikrobiloških pretraga

 

Sluba za školsku i adolescentnu medicinu

 

Ujutro

Popodne

Pon - pet

8:00 – 13:00

14:00 - 19:00

Ambulante rade u dvije smjene. Budu?i da se raspored mijenja jednom tjedno, prije dolaska, ukoliko nemate dogovoreni termin,  najbolje je nazvati ambulantu u kojoj dijete treba obaviti pregled ili cijepljenje.

Više: Rad ambulanti i Savjetovališta

Sluba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti 

PREVENCIJA OVISNOSTI

 

Ujutro

Pauza

Popodne

Pon - ?et

8:00 – 13:00

10.30 – 11.00

15.00 – 20.00

Pet

8.00 – 13.00

10.30 – 11.00

-

Više: Lije?enje ovisnosti

SAVJETOVALIŠTE ZA MENTALNO ZDRAVLJE

Pon -  sri

15.00 – 20.00

Više: Savjetovalište za mentalno zdravlje

Savjetovališta Pag, Gra?ac, Benkovac i Biograd su otvorena dva dana u mjesecu, termine moete dogovoriti na broju telefona: 023 314 783 

 

Sluba za zdravstvenu ekologiju i zaštitu okoliša


Pon - pet

7:00-15:00

Više: Djelatnost slube za zdravstvenu ekologiju

Natrag