Otvoreni postupak javne nabave aparata za PCR (2016)

Predmet nabave:  nabava aparata za PCR (1 kom) s dodatnom opremom za potrebe Službe za mikrobiologiju i parazitologiju – dijagnostička djelatnost.

Dokumentacija za nadmetanje:

Dokumentacija za nadmetanje PCR (PDF)

Troškovnik - PCR  (PDF)

Izmjena troškovnika za PCR (PDF)

Odgovor na postavljeni upit (PDF)

Odgovor na postavljeni upit 2 (PDF)

Odgovor na postavljeni upit 3 (PDF)

Otvoreni postupak javne nabave-tekuće podloge za hemokulture (2017)

Natrag