Hear me Out

 • Video o projektu

  (27. 10. 2016.)
  Opširnije
 • Izrađena identifikacija potreba i poteškoća osoba oštećena sluha

  (27. 09. 2016.)

  U sklopu projekta HEAR ME OUT provedeno je kvalitativno istraživanje u obliku fokus grupa s ciljem identifikacije potreba i problema na koje nailaze osobe oštećena sluha te mogućnosti djelovanja, odnosno očekivanih promjena. 

  Opširnije
 • Predstavljanje aktivnosti "Dan na poslu"

  (02. 05. 2016.)

  Pozivamo Vas da sudjelujete u predstavljanju projektne aktivnosti „Dan na poslu“, namijenjene prvenstveno zainteresiranim poslodavcima i nezaposlenim osobama oštećena sluha sa područja Zadarske županije. Događaj je organiziran u sklopu EU projekta ¨HEAR ME OUT ¨- podizanje svijesti  i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje osoba s oštećenim sluhom“. Predstavljanje aktivnosti projekta održati će se u četvrtak 5. svibnja 2016. godine s početkom u 11:00 sati   u multimedijalnoj dvorani COIN Coworking Centra Zadar, na adresi Put Murvice 16 (2. kat) u Zadru.

  Opširnije
 • Poziv na individualno i obiteljsko savjetovanje

  (08. 12. 2015.)

  Udruga osoba oštećena sluha Zadar Vas poziva na individualno i obiteljsko savjetovanje u sklopu EU projekta ¨HEAR ME OUT ¨- podizanje svijesti  i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje osoba s oštećenim sluhom“.

  Opširnije
 • Prijavnica za sudjelovanje u aktivnostima projekta Hear me Out

  (08. 12. 2015.)
  Opširnije
 • O projektu Hear me Out

  (12. 11. 2015.)

  Zavod za javno zdravstvo Zadar, u partnerstvu s  Udrugom osoba oštećena sluha Zadar, Zadarskom županijom i Agencijom za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao nositeljem, sudjeluje u provedbi i sufinanciranju projekta„Hear me out – Podizanje razine svijesti i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje osoba s oštećenim sluhom“.

  Ovaj projekt  sufinancira Europska unija, odnosno Europski socijalni fond u sklopu operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.” 

  Opširnije