Hear me Out

 • Video o projektu

  (27. 10. 2016.)
  Opširnije
 • Izra?ena identifikacija potreba i poteko?a osoba ote?ena sluha

  (27. 09. 2016.)

  U sklopu projekta HEAR ME OUT provedeno je kvalitativno istraivanje u obliku fokus grupa s ciljem identifikacije potreba i problema na koje nailaze osobe ošte?ena sluha te mogu?nosti djelovanja, odnosno o?ekivanih promjena. 

  Opširnije
 • Predstavljanje aktivnosti "Dan na poslu"

  (02. 05. 2016.)

  Pozivamo Vas da sudjelujete u predstavljanju projektne aktivnosti „Dan na poslu“, namijenjene prvenstveno zainteresiranim poslodavcima i nezaposlenim osobama ošte?ena sluha sa podru?ja Zadarske upanije. Doga?aj je organiziran u sklopu EU projekta ¨HEAR ME OUT ¨- podizanje svijesti  i stvaranje mogu?nosti za zapošljavanje osoba s ošte?enim sluhom“. Predstavljanje aktivnosti projekta odrati ?e se u ?etvrtak 5. svibnja 2016. godine s po?etkom u 11:00 sati   u multimedijalnoj dvorani COIN Coworking Centra Zadar, na adresi Put Murvice 16 (2. kat) u Zadru.

  Opširnije
 • Poziv na individualno i obiteljsko savjetovanje

  (08. 12. 2015.)

  Udruga osoba ošte?ena sluha Zadar Vas poziva na individualno i obiteljsko savjetovanje u sklopu EU projekta ¨HEAR ME OUT ¨- podizanje svijesti  i stvaranje mogu?nosti za zapošljavanje osoba s ošte?enim sluhom“.

  Opširnije
 • Prijavnica za sudjelovanje u aktivnostima projekta Hear me Out

  (08. 12. 2015.)
  Opširnije
 • O projektu Hear me Out

  (12. 11. 2015.)

  Zavod za javno zdravstvo Zadar, u partnerstvu s  Udrugom osoba ošte?ena sluha Zadar, Zadarskom upanijom i Agencijom za razvoj Zadarske upanije ZADRA NOVA kao nositeljem, sudjeluje u provedbi i sufinanciranju projekta„Hear me out – Podizanje razine svijesti i stvaranje mogu?nosti za zapošljavanje osoba s ošte?enim sluhom“.

  Ovaj projekt  sufinancira Europska unija, odnosno Europski socijalni fond u sklopu operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.” 

  Opširnije