Video o projektu

Pogledajte video u kojem su u najkračim crtama prikazane aktivnosti projekta:

http://www.hearmeout-zadar.com/en/

Youtube

 

 

Natrag