O projektu MELAdetect

Projekt MELAdetect - Rano otkrivanje melanoma kože, sluznice i oka

Cilj projekta: Podizanje svijesti i poboljšanje metoda za prevenciju i liječenje kožnog, očnog i mukoznog melanoma prenosom dobre prakse i iskustva u prekograničnom području

Glavni rezultati projekta:

1. nova platforma prevencije i znanja u području liječenja melanoma kože, sluznice i očiju

2. provedene edukativne aktivnosti kao i aktivnosti  i podizanja svijesti kako bi se doprinijelo povećanju  znanja o suvremenim metodama liječenja melanoma. 

Projektni partneri:

1 - Zavod za javno zdravstvo Zadar – glavni korisnik

2 - Sveučilište u Zadru 

3 - Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA 

4 - Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru 

5 - Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar

Program, financijski okvir i trajanje projekta:

  • trajanje projekta: 26 mjeseci
  • početak provedbe projekta: 1. 7. 2017.
  • završetak provedbe projekta: 31. 8. 2019.
  • projekt se provodi u sklopu programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna gora 2014 – 2020
  • ukupna vrijednost iznosi € 652.427,90 od čega se:
    • 554.563,70 €  (85%) sufinancira sredstvima EU
    • 97.864.20  €  (15%) sufinancira sredstvima projektnih partnera.

Sažetak projekta:

Projekt će doprinijeti podizanju niske javne svijesti o melanomu organizacijom informativnih dana i kampanjama za podizanje svijesti. Zdravstveni i ne-zdravstveni stručnjaci dobit će nova znanja o novim metodama liječenja kroz specijaliziranu edukaciju. Uspostavit će se mreža zdravstvenih stručnjaka u prekograničnom području. Nabavit će se nova oprema za edukativne i medicinske aktivnosti.

Glavni cilj projekta je podizanje svijesti o ranom otkrivanju melanoma kože, očiju i sluznice. Ranim otkrivanjem melanoma dobivaju se velike šanse za preživljavanje (95%). Kasno otkriven melanom ima fatalne prognoze (medijan preživljavanja od 6 do 9 mjeseci).

U projektu su 3 glavne ciljne grupe: zdravstveni stručnjaci, ne-zdravstveni stručnjaci i stanovništvo. U zdravstvene stručnjake spadaju liječnici opće prakse, dermatolozi, onkolozi, pedijatri, kirurzi, stomatolozi, medicinske sestre, fizioterapeuti i studenti odsjeka za zdravstvene studije. Ne-zdravstveni radnici su frizeri, kozmetičari, optičari i optometristi. Stanovništvo je definirano kao slučajna populacija.

Podaci prikupljeni putem e-zdravstvene platforme i pregleda novom medicinskom opremom koristiti će se u istraživačke svrhe i poboljšati buduće metode liječenja. Institucije će imati na raspolaganju edukativne materijale i uspostavljene procedure putem kreiranog Akcijskog plana koji će imati utjecaj za djelovanje protiv bolesti melanoma u budućnosti. Projekt će utjecati na poboljšanje dijagnoze i prevencije melanoma koja će dovesti do poboljšanja javnog zdravstva, smanjenja incidencije melanoma i smrtnosti.

 

Budget:

 

Zavod za javno zdravstvo Zadar

ERDF/IPA: 165.111,65 € 

Udio sufinanciranja: 29.137,35 €

Ukupni prihvaćeni trošak: 194.249,00  €

 

Sveučilište u Zadru

ERDF/IPA: 67.923,07 €

Udio sufinanciranja: 11.986,43 €

Ukupni prihvaćeni trošak: 79.909,50 €

 

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

ERDF/IPA: 54.731,50 €

Udio sufinanciranja: 9.658,50 €

Ukupni prihvaćeni trošak: 64.390,00 €

 

Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

 ERDF/IPA: 137.953,21 €

Udio sufinanciranja: 24.344,69 €

Ukupni prihvaćeni trošak: 162.297,90 €

 

Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar

 ERDF/IPA: 128.844,27 €

Udio sufinanciranja: 22.737,23  €

Ukupni prihvaćeni trošak: 151.581,50 €

 

Ukupno:

ERDF/IPA: 554.563,70 €

Udio sufinanciranja: 97.864,20 €

Ukupni prihvaćeni trošak: 652.427,90 €

Natrag