MELAdetect - Potpisivanje Partnerskog sporazuma

Poštovani,

obavještavamo Vas da je potpisan Partnerski sporazum za projekt MELAdetect - Rano otkrivanje melanoma kože, sluznice i oka. Projekt se provodi u sklopu Programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020.

Sporazum je u petak 30. lipnja 2017. potpisala ravnateljica Agencije za razvoj zadarske županije ZADRE NOVE, Sanja Peričić. U ponedjeljak, 3. srpnja 2017. u  Vijećnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru sporazum su potpisali pravni zastupnici ostalih ustanova partnera u Projektu:

prof. dr. sc. Milenko Bevanda,  dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru,

dr. Dragoslav Tomanović, spec. hirurg, direktor Opšte bolnice "Blažo Orlandić" Bar,

prof. dr. sc. Dijana Vican, rektorica Sveučilišta u Zadru,

Zoran Škrgatić, dr. med.  spec. psih., ravnatelj  Zavoda za javno zdravstvo Zadar.

Potpisivanju sporazuma u Mostaru nazočili su i ostali članovi projektnog tima te suradnici.

Više o projektu

Partnerski sporazum između ovih 5 ustanova sadržava uvjete, obveze i odgovornosti svih projektnih partnera (korisnika) u provedbi projekta ukupne vrijednosti € 652.427,90 od čega se 554.563,70 €  (85%) sufinancira sredstvima EU, a sredstva su među partnerima raspoređena na sljedeći način:

Zavod za javno zdravstvo Zadar

ERDF/IPA: 165.111,65 € 

Udio sufinanciranja: 29.137,35 €

Ukupni prihvaćeni trošak: 194.249,00 €

Sveučilište u Zadru

ERDF/IPA: 67.923,07 €

Udio sufinanciranja: 11.986,43 €

Ukupni prihvaćeni trošak: 79.909,50 €

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

ERDF/IPA: 54.731,50 €

Udio sufinanciranja: 9.658,50 €

Ukupni prihvaćeni trošak: 64.390,00 €

Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

 ERDF/IPA: 137.953,21 €

Udio sufinanciranja: 24.344,69 €

Ukupni prihvaćeni trošak: 162.297,90  €

Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar

 ERDF/IPA: 128.844,27 €

Udio sufinanciranja: 22.737,23 €

Ukupni prihvaćeni trošak: 151.581,50 €

Ukupno:

ERDF/IPA: 554.563,70 €

Udio sufinanciranja: 97.864,20 €

Ukupni prihvaćeni trošak: 652.427,90 €

Natrag