Početni sastanak projekta MELAdetect

U petak 21. srpnja 2017. godine u prostorijama Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti održan je početni (kicf-off) sastanak projekta MELAdetect financiranog u sklopu programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna gora 2014 – 2020.

Sastanak će je organiziran kako bi članovi upravljačkog tima specificirali radni plan i sastavili Upravni odbor. Partneri su raspravljali o svojim zaduženjima, rokovima, vidljivosti, komunikaciji i financiranju.

Na sastanku su sudjelovali članovi projektnog tima i suradnici iz svih partnerskih ustnanova: 

1 - Zavod za javno zdravstvo Zadar

2 - Sveučilište u Zadru 

3 - Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA 

4 - Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru 

5 - Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar

Natrag