Savjetovalište za HIV

  • Savjetovalite za HIV

    (13. 11. 2014.)

    Testiranje omogu?ava rano otkrivanje infekcije i pravovremeno lije?enje ?ime se spre?ava ili smanjuje razvoj komplikacija bolesti i poboljšava ivotna prognoza i kvaliteta ivota oboljelima. Ujedno se spre?ava prijenos infekcije na druge ljude. 

    Opširnije