Srca mala kažu hvala

 

 

Edukativna slikovnica Srca mala kažu: hvala! namijenjena je djeci predškolskog uzrasta u Zadarskoj županiji, kao poticaj u usvajanju zdravih životnih navika kao što su zdrava i uravnotežena prehrana te redovita tjelesna aktivnost, a sa ciljem prevencije kardiovaskularnih bolesti u odrasloj životnoj dobi. Slikovnica je usmjerena na promociju zdravlja, a izrađena je u sklopu Programa zdravih županija. 

Slikovnica je izdana 2013. godine, a tiskano je 2000 primjeraka.

Prema preporuci Europskog kardiološkog društva (2012. godina) prevencija kardiovaskularnih bolestije cijelo-životni proces i potrebno je započeti s njenim provođenjem u najranijoj životnoj dobi jer se životne navike koje utječu na nastanak kardiovaskularnih bolesti stječu u ranom djetinjstvu.

 

srca mala (PDF 2,78 MB)

Natrag