O službi

Služba za epidemiologiju Zavoda u okviru svoje Zakonom utvrđene epidemiološke djelatnosti obavlja sljedeće poslove za područje Zadarske županije:

■ prati epidemiologiju zaraznih bolesti (uključene i karantenske bolesti)

■ prati epidemiologiju masovnih nezaraznih bolesti

■ kontinuirano analizira epidemiološku situaciju

■ predlaže, po potrebi organizira i provodi protuepidemijske mjere

■ provodi neobvezna cijepljenja

■ provodi zdravstvenu edukaciju (“higijenski minimum”) osoba pod zdravstvenim nadzorom

■ sudjeluje u provedbi stručnih i znanstvenih istraživanja

■ provodi registraciju i medicinsko-statističku obradu slučajeva zaraznih bolesti koje podliježu prijavljivanju

■ provodi obveznu obradu i anketiranje svakog slučaja u skladu s pravilnikom

■ vodi evidenciju i kontrolu kliconoša određenih zaraznih bolesti (tuberkuloza, hepatitis B, AIDS i sl.)

■ obavlja zdravstvene preglede osoba koje su preboljele trbušni tifus, paratifus A i B, dizenteriju i salmoneloze

■ organizira i provodi određene kliničke te koordinira laboratorijske preglede u cilju pronalaženja inaparentno oboljelih i kliconoša u zatvorenim sredinama

■ provodi imunoprofilaksu, seroprofilaksu i kemoprofilaksu kada to zahtijeva specifična epidemiološka sltuacija

■ organizira preglede i vodi evidenciju o zdravstvenom nadzoru osoba koje rade u proizvodnji i prometu živežnih namirnica i vode za piće, školama i drugim ustanovama za smještaj djece i omladine, proizvodnji i prometu lijekova te pružanju higijenskih usluga (frizeri, brijači i kozmetičari)

■obavlja anketiranje osoba ozlijeđenih od domaćih i divljih životinja, a u slučaju medicinske ili epidemiološkeindikacije, u suradnji s veterinarskom službom, provodi cijepljenje protiv bjesnoće

■ intervenira u slučaju prijave ili sumnje na karantenske bolesti

■ po nalogu republičkog sanitarnog inspektora obavlja zdravstveni nadzor nad osobama koje dolaze izpodručja u kojima ima zaraznih bolesti (kolera, malarija), a koje ugrožavaju zemlju

■ dostavlja programe cijepljenja i snabdijeva pojedinim cjepivima izvršitelje obveznih cijepljenja

■ vodi nadzor i evidenciju pristiglih izvješća o izvršenom cijepljenju

■ sudjeluje u radu skupina koje rade na sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti

■ provodi zdravstveni odgoj u obiteljima osoba oboljelih od zaraznih bolesti

■ surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama, inspekcijskim i veterinarskim službama

■ planira i nadzire provedbu mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacijekao posebne mjere.

Ostale javnozdravstvene aktivnosti i programi od interesa za javno zdravlje zajednice:

■ zdravstveno prosvjećivanje i promidžba zdravlja u vrtićima ■ istraživanje prisutnosti azijskog tigrastog komarca (Aedes albopictus) ■ edukacija javnosti, koordinacija službi te monitoring u cilju postizanja kontrole populacije komaraca ■ cijepljenje i dodatna edukacija protiv infekcije HPV-om ■ kontrola zagađenosti javnih površina nametnicima opasnim po ljudsko zdravlje ■ screening na tuberkulozu nastavnog osoblja osnovnih i srednjih škole ■ cijepljenje populacije starije dobi protiv streptococcus pneumoniae ■ promocija zaštite javnog zdravlja i edukacija iz zdravstvene kulture ■ vođenje savjetovališta za spolno prenosive bolesti i besplatno, anonimno i dobrovoljno testiranje naHIV, HBV i HBC.

Savjetovalište za HIV

Sukladno novim zakonskim propisima o zdravstvenoj ispravnosti hrane Služba provodi stručne usluge implementacijei edukacije subjekata u poslovanju s hranom, s ciljem uvođenja sustava samokontrole ponačelima HACCP-a.

Natrag