Rad sa strankama

Zdravstveni pregled za sanitarne knjižice

Pregled se obavlja u sobi br. 22 na 1. katu
radnim danom  7:00-12:00 sati 
Izdavanje nalaza: 12:00-14:00 sati
T: +385 (0)23 300 844

Cijepljenje i seroprofilaksa

Cijepljenje se obavlja u sobi br. 21 na 1. katu
radnim danom 7:30-14:00 sati.
Nije potrebno naručivanje.
T: +385 (0)23 300 842

Prijava zaraznih bolesti i distribucija cjepiva obavlja se u sobi br. 18 na 2. katu.

Kontakt: 

T: +385 (0)23 300 839
F: +385 (0)23 300 844
E: distribucija-cjepivo@zjz.t-com.hr

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)

Prijem stranaka obavlja se u sobi br. 18 na 2. katu
radnim danom 7:30-14:00 sati.

Kontakt:

T: +385 (0)23 300-843 ili +385 (0)23 300-839


Natrag