O službi

SLUŽBA JAVNO ZDRAVSTVO
Voditeljica: Ljilja Balorda,
dr. med. univ. mag. sanit.
publ. spec. javnog zdravstva

Telefon: +385 (0)23 300 835
E-mail: socijalna-zadar@zjz.t-com.hr

Služba za socijalnu medicinu i javno zdravstvo u okviru svoje Zakonom utvrđene javnozdravstvene djelatnosti obavlja sljedeće poslove za područje Zadarske županije:

■ prati i analizira demografske i zdravstveno-statističke pokazatelje

■ prati i procjenjuje zdravstveno stanje i opterećenost populacije bolešću

■ prati rad zdravstvenih službi i korištenje zdravstvenih kapaciteta

■ sudjeluje u identifikaciji prioritetnih zdravstvenih problema i opasnosti za zdravlje stanovništva

■ provodi zdravstveno prosvjećivanje i promicanje zdravlja kroz sudjelovanje u informiranju posebnih skupina ili cjelokupnog stanovništva o sprječavanju nezdravog načina življenja,

■ surađuje u predlaganju i provođenju preventivnih programa uz evaluaciju istih na nivou županije.

■ provodi i koordinira nacionalne programe ranog otkrivanja raka (dojke, debelog crijeva i vrata maternice)

■ sudjeluje, koordinira i kontrolira na županijskom nivou provođenje zdravstveno statističkih istraživanja koja se provode u Hrvatskoj odnosno u Europi (HANS, HZA 2008 i EHIS 2014). Ostale javnozdravstvene aktivnosti i programi od interesa za javno zdravlje zajednice:

■ provođenje socijalno-medicinskih istraživanja u svrhu procjene zdravstvenog stanja, zdravstvenih potreba i kvalitete života cjelokupnog stanovništva ili određenih populacijskih skupina

■ provođenje znanstvenih istraživanja

■ procjena zdravstvenih potreba u Zadarskoj županiji

■ procjena zdravlja u zajednici

■ određivanje javnozdravstvenih prioriteta u županiji

■ kreiranje javnozdravstvene politike na lokalnoj/regionalnoj razini

■ izrada i provođenje lokalnih projekata

■ izrada i provođenje EU projekata

■ provođenje Programa prevencije kroničnih nezaraznih bolesti

■ uređivanje i objavljivanje promotivnih materijala

■ izrađivanje strateških dokumenata za potrebe županije.

Projekti

■ „Predstavljanje Nacionalnih programa ranog otkrivanja bolesti u Zadarskoj županiji stanovništvu Zadarske županije po jedinicama lokalne samouprave“, 2010./2011.

■ „Prevencija i rano otkrivanje šećerne bolesti u Zadarskoj županiji“, 2011.

■ „Srca mala kažu: Hvala!“ radionice za djecu u vrtićima o važnosti zdrave prehrane i tjelesne aktivnosti, 2012./2013.

■ „Suradnja u prevenciji - Provođenje Nacionalnih programa u Zadarskoj županiji, važnost suradnje patronaže i javnozdravstvenih timova“, 2013.

■ „Bolesti cirkulacijskog sustava i najučestaliji faktori rizika za njihov nastanak u Zadarskoj županiji“, 2013.

■ „Kašeta zdravlja“ - Predavanja o mediteranskoj prehrani u Dječjim vrtićima Radost i Sunce, 2014.

■  „Hear me out – Podizanje razine svijesti i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje osoba s oštećenim sluhom“

Natrag