Sustav kvalitete u Slubi za mikrobiologiju i parazitologiju

Sluba za mikrobiologiju i parazitologiju akreditirana je kod Hrvatske akreditacijske agencije prema normi HRN EN ISO 15189, Medicinski laboratoriji - zahtjevi za kvalitetu i osposobljenost za odabrana ispitivanja iz podru?ja virologije, parazitologije i bakteriologije. Sluba je dobila Potvrdu o akreditaciji 9. prosinca 2009. godine i svake godine redovitim nadzorima  širi  podru?je akreditacije na sve ve?i broj pretraga. U prosincu 2014. godine postupkom reakreditacije prema novom izdanje norme Sluba je produljila akreditaciju na dodatnih 5 godina .

Ispitivanja iz akreditiranih podru?ja provedena u našem akreditiranom laboratoriju i nalazi izdani na osnovu tih ispitivanja, me?unarodno su priznati i ravnopravni s drugim europskim laboratorijima koji posjeduju akreditaciju prema navedenoj normi za isto podru?je ispitivanja.

Potvrda o akreditaciji

Cilj sustava kvalitete je pruiti što kvalitetniju uslugu svojim korisnicima. To se postie uspostavom, odravanjem i trajnim poboljšavanjem sustava kvalitete, što podrazumijeva kontinuirano pra?enje svih faza rada; zaprimanjem, analizom i uvaavanjem svih povratnih informacija dobivenih od korisnika usluga uklju?uju?i primjedbe i preporuke; postupcima unutarnje i vanjske kontrole kojima se nadziru sve sastavnice ispitnih postupaka, a koje mogu utjecati na kvalitetu dobivenih rezultata ispitivanja.

Svo osoblje koje radi u Slubi za mikrobiologiju i parazitologiju upoznato je sa dokumentacijom o kvaliteti, ima odgovaraju?u stru?nost i dobro je uvjebano da provodi sve postupke u skladu sa zahtjevima Norme i propisanim postupcima. Stru?nost, osposobljenost i profesionalnost osoblja omogu?ava da se u Slubi provodi dobra laboratorijska praksa sa visokom kvalitetom ispitivanja. Postupci ispitivanja kao i pristup uslugama provodi se bez pristranosti i razlika.

Natrag