Radno vrijeme slube

RAD S PACIJENTIMA

Prevencija ovisnosti (Ravnice b.b., Zadar):

  • Ponedjeljak – ?etvrtak: 8.00 – 13.00 i 15.00 – 20.00
  • Petkom: 8.00 – 13.00
  • Pauza svaki dan: 10.30 – 11.00

Savjetovalište za mentalno zdravlje (Kolovare 2, Zadar):

  • Ponedjeljak – srijeda od 15.00 – 20.00

SAVJETOVALIŠTE PAG - (Dom zdravlja Pag)

SAVJETOVALIŠTE GRAČAC - (Dom zdravlja Gra?ac)

SAVJETOVALIŠTE BENKOVAC - (Dom zdravlja Benkovac, prostor Slube za epidemiologiju)

SAVJETOVALIŠTE BIOGRAD - (Dom zdravlja Biograd, prostor Slube za epidemiologiju)


Savjetovališta Pag, Gra?ac, Benkovac i Biograd su otvorena dva dana u mjesecu, termine moete dogovoriti na dolje  navedene brojeve telefona

Sluba za prevenciju i izvanbolni?ko lije?enje ovisnosti
i mentalno zdravlje
Ravnice bb, 23 000 Zadar
T: +385 (0)23 314 783
F: +385 (0)23 302 275
E: sluzba.ovisnosti.zadar@zjz.htnet.hr

Natrag