Odjeli

Svoje djelovanje rada Sluba za školsku medicinu organizirano obavlja kroz tri odjela:

Odjel za unapre?enje reproduktivnog zdravlja
(voditelj Nadia Cavenago-Morovi?, dr. med. spec. školske medicine)

Odjel provodi edukaciju, savjetodavni i preventivni rad o reproduktivnom zdravlju i planiranju obitelji tespolno prenosivim bolestima.

Odjel za pra?enje i prevenciju kroni?nih nezaraznih bolesti u?enika i studenata
(voditelj Đur?ica Dragaš, dr. med. spec. školske medicine)

Odjel provodi edukaciju, savjetodavni i preventivni rad o zdravom na?inu ivota koji uklju?uje pravilnuprehranu, redovitu tjelovjebu, pou?avanje o štetnosti pušenja, alkohola i droga. Prati i nadzire u?enike sakroni?nim bolestima.

Odjel za unapre?enje mentalnog zdravlja u?enika i studenata i zdravlja djece s posebnim potrebama
(voditelj mr. sc. Polona Bencun-Gumzej, dr. med. spec. školske medicine)

Odjel obavlja savjetodavni i preventivni rad kod pojave poreme?aja ponašanja, radi lakše prilagodbe naškolu, kod neuspjeha u školi i pojave nasilja me?u vršnjacima. U okviru ovog odjela prate se i nadziruu?enici sa smetnjama u razvoju.

Natrag