Kontakt

Ured ravnatelja
Kolovare 2, 23 000 Zadar, 1. kat 

Adresar Ured ravnatelja (PDF)

Ravnatelj
Zoran Škrgati?, dr.med. spec. psihijatar
T: 023 300 831
F: 023 211 072
E: ravnatelj@zjz.t-com.hr

Zamjenica ravnatelja
Marina Blaevi? Longin, dip. iur.
T: +385 (0)23 300 840
F: +385 (0)23 211 072

Tajnica
Albina Rogi?, 
T: +385 (0)23 300 830
F: +385 (0)23 211 072
E: tajnica@zjz.t-com.hr

Zamjenica ravnatelja
Marina Blaevi? Longin, dip. iur.
T: +385 (0)23 840
F: +385 (0)23 211 072

Glavna sestra
Ljubica Juraga, san. ing.
T: +385 (0)23 300 838
F: +385 (0)23 211 072

Sluba za zajedni?ke poslove
Kolovare 2, 23 000 Zadar, 1. kat  

Adresar Slube za zajedni?ke poslove (PDF)

V.d. voditelja slube:
Antonia Pantalon, dipl. oec.
T: +385 (0)23 300 834
F: +385 (0)23 211 072
E: apantalon@zjz.t-com.hr

Natrag