O službi

Služba za zdravstvenu ekologiju i zaštitu okoliša prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša (zrak, tlo, buka) i hrane na zdravstveno stanje stanovništva, zdravstvenu ispravnost: 

  • namirnica, sirovina, vode za piće, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, te predmeta opće uporabe 
  • ispituje i ocjenjuje sastav i kakvoću otpadnih voda, površinskih i podzemnih voda, voda mora i sedimenta, ekotoksikološka svojstva otpadnih voda i kemijskih pripravaka koji dospijevaju u vode i mora, te sastav i kakvoću  otpada 
  • provodi poslove mjerenja i predvidanja buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave i obavljaju stručne poslove zaštite okoliša 

Djelatnost je organizirana i odvija se kroz tri odjela u sastavu kojih su sedamnaest laboratorija:

Odjel za mikrobiologiju i biologiju
Odjel za kemiju voda, sediment i otpad
Odjel za kemiju namirnica, predmeta opće uporabe i zrak

U Službi za zdravstvenu ekologiju obvezujemo se na pružanje usluga visoke kvalitete i ispunjavanje zahtjeva svojih korisnika, te rad naših ispitnih laboratorija u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025.

Služba za zdravstvenu ekologiju od veljače 2009. godine osposobljena je prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 (ISO/IEC 17025:2005 + Cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006). Opći zahtjevi za ispitne i umjerne laboratorije:

Potvrda o akreditaciji

Od veljače 2011. godine Rješenjem Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Služba za zdravstvenu ekologiju ZJZ Zadar ovlaštena je obavljanje ispitivanja u svrhu službenih kontrola hrane, uključujući vodu za piće i hrane za životinje. 

Natrag