Potvrda o akreditaciji Službe za zdravstvenu ekologiju

Služba za zdravstvenu ekologiju i zaštitu okoliša od veljače 2009. godine osposobljena je prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 (ISO/IEC 17025:2005 + Cor. 1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005 + AC:2006) Opći zahtjevi za ispitne i umjerne laboratorije.

Potvrda o akreditaciji

Natrag