Odjel za kemiju voda, sediment i otpad

Odjel za kemiju voda, sediment i otpad sastavni je dio Službe za zdravstvenu ekologiju. Uloga ovog Odjela je praćenje fizikalnih, fizikalno-kemijskih, kemijskih i organoleptičkih parametara u: 

  • svim tipovima vodoopskrbnih objekata (vodozahvat, vodosprema i mreža) vodama iz javnih i privatnih objekata (cisterni, bunara, bušotina, brodskih tankova i raznih drugih spremnika vode) 
  • vodama iz originalne ambalaže (mineralne, izvorske i stolne vode)

Djelatnost odjela uključuje praćenje kemijskih i fizikalnih parametara:

  • u površinskim vodama (rijeke, jezera, izvori) i moru na plažama u sezoni kupanja  
  • bazenima (za kupanje, rekreaciju i rehabilitaciju)  
  • praćenje utjecaja onečišćenja s kopna na more (ekološke studije, monitorinzi), te  
  • praćenje kemijskih pokazatelja sedimenta.

Odjel ispituje fizikalne i biološke pokazatelje u otpadnim vodama, te kemijski sastav otpada. Odjel prati organoklorne pesticide i PCB u namirnicama (uključujući vodu za piće). 

Odjel se sastoji od sljedećih Laboratorija: 

Laboratorij za TOC

  • Ukupni organski ugljik TOC 
  • Ukupni ugljik TC 
  • Anorganski ugljik IC 
  • Ukupni dušik TN

Natrag