Prevencija i lije?enje ovisnosti

Sluba za prevenciju i izvanbolni?ko lije?enje ovisnosti i mentalno zdravlje otvorena je svima koji direktno i indirektno imaju problema s ovisnosti ili se u svom radu susre?u s problemom ovisnosti. Sluba obavlja poslove odre?ene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti temeljem Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj za 2012.–2017. godine te Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe opojnih droga za Zadarsku upaniju 2012.-2014. godine. 

Prevencija i izvanbolni?ko lije?enje ovisnosti uklju?uje:

 • Neposredno unapre?enje i provedba niza preventivnih djelatnosti.
 • Izvanbolni?ki terapijski rad s uzimateljima droga i njihovim obiteljima, koji se provodi u suradnji sa svim relevantnim resursima lokalne zajednice.

TKO DOLAZI KOD NAS?

 • Zabrinuti roditelji ili ?lanovi obitelji
 • Zabrinuti prijatelji
 • Osobe koje rade s djecom i mladima ( u?itelji, profesori, lije?nici, …)
 • Experimentatori, konzumenti, ovisnici i njihovi roditelji
 • Apstinenti

ZBOG ČEGA?

 • Ako Vaše dijete, ?lan obitelji ili prijatelj u zadnje vrijeme pokazuje promjene u ponašanju ( agresivnost, nervoza, depresija, ispadi u ponašanju, promjena društva, školski problemi, problemi sa spavanjem,…)
 • Ako koristite neko sredstvo ovisnosti
 • Ako sumnjate da Vaše dijete uzima neko sredstvo
 • Ako ste postali nemo?ni i ne znate kako dalje boriti se sa problemima ili ovisnoš?u

KAKO POMAEMO ( ŠTO NUDIMO )?

 • Upoznavanje s problemom ovisnosti
 • Razgovor, savjet, podrška
 • Testiranje urina
 • Psihotestiranje i psihoterapija
 • Lije?enje medikamentoznom terapijom
 • Upu?ivanja na testiranje na zarazne bolesti povezane s problemom ovisnosti
 • Pomo? kod upu?ivanja na bolni?ko lije?enje
 • Pomo? kod upu?ivanja u terapijske zajednice
 • Zdravstveno - socijalna intervencija
 • Organiziranje tribina, predavanja, radionica i edukacija

TKO RADI U SLUBI?

 • Psihijatar
 • Epidemiolog
 • Psiholog
 • Pedagog
 • Medicinska sestra

KAKO NAS KONTAKTIRATI?

 • Dolaskom u Slubu
 • Putem telefona
 • Preko drugih institucija ( škole, fakulteta, zdravstvene i socijalne ustanove )

SURAĐUJEMO SA:

 • Slubama i specijaliziranim ustanovama za lije?enje ovisnosti u Hrvatskoj
 • Centrima za socijalnu skrb
 • Zdravstvenim ustanovama
 • Školama i drugim ustanovama koje skrbe za djecu i mlade u našoj upaniji
 • Udrugama koje se bave mladima i problemima ovisnosti
 • Terapijskim zajednicama ( komune ) u našoj zemlji i inozemstvu
 • upnim zajednicama i vjerskim ustanovama
 • Medijima

RADNO VRIJEME:

 • Ponedjeljak – ?etvrtak: 8.00 – 13.00 i 15.00 – 20.00
 • Petkom: 8.00 – 13.00
 • Pauza svaki dan: 10.30 – 11.00

KONTAKT:
Za sve potrebne informacije moete nazvati T: +385 (0)23 302 - 275 ili +385 (0)23 314-783.

Natrag