Program pra?enja vrsta i koncentracije peludnih zrnaca

Projekt Program pra?enje vrsta i koncentracije peludnih zrnaca u zraku na podru?ju grada Zadra i njegove okolice prati se od oujka 2006. godine u suradnji s Gradom Zadrom. S obzirom da je pelud je jedan od najzna?ajnijih i najsnanijih prirodnih alergena, a moe uzrokovati vrlo ozbiljne zdravstvene tegobe cilj ovog Projekta je:

  • pratiti vrste i koncentracije peludi u zraku na podru?ju Grada Zadra i njegove okolice  
  • ubrzati protok informacija o peludnim alergenima (po?etak polinacije biljaka, dnevne koncentracije peludi uzraku, završetak polinacije biljaka) prema korisnicima, 
  • utvrditi utjecaj peludnih alergena na pojavu alergija me?u stanovništvom u gradu Zadru i okolici, 
  • integracija u sustav biometeorološke prognoze kao i povezivanje s ostalim centrima u Republici Hrvatskoj i Europi.

Uzorkiva? je smješten na jednoj od zgrada Op?e bolnice Zadar (Slika). Uzorci se uzimaju dva puta tjedno tijekom vegetacijske sezone. Pregledom dnevnih preparata odre?uje se dnevne koncentracija peludi u zraku, a s obzirom na najavljene meteorološke prilike izra?uje se peludna prognoza za sljede?ih nekoliko dana. 

Natrag