Peludni kalendar 2018.

Peludni kalendar se za svaku godinu izrađuje prema originalnim rezultatima Zavoda za javno zdravstvo Zadar. 

Peludni kalendar 2018

Peludni kalendar 2016

Peludni kalendar se za svaku godinu izrađuje prema originalnim rezultatima Zavoda za javno zdravstvo Zadar. Kalendar je izrađen u sklopu "Programa praćenje vrsta i koncentracije peludnih zrnaca u zraku na području grada Zadra i njegove okolice" koji se provodi od 2006. godine u suradnji s Gradom Zadrom. 

Peludni kalendar 2016

Natrag