Tečaj higijenskog minimuma - novo

Temeljem čl. 37. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Nar. nov.“ br. 79/7, 113/08, 43/09 i 130/17) propisano je da osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom i vodom za ljudsku potrošnju dolaze u dodir s hranom te osobe koje rade na pripremi i serviranju hrane moraju imati potrebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni odnosno položen tečaj higijenskog minimuma prije početka rada i obnavljati ga svakih 5 godina.

Osobe koje obavljaju poslove u proizvodnji, odnosno prometu kozmetičkih proizvoda, a koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s kozmetičkim proizvodima, te fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost pružanja usluga njege ili uljepšavanja lica i tijela, kao i osobe koje obavljaju poslove unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice, također moraju imati potrebna znanja o sprečavanju zaraznih bolesti odnosno položen tečaj higijenskog minimuma prije početka rada i obnavljati ih svakih 5 godina.

Za osobe koje su završile srednjoškolsko strukovno obrazovanje za prehrambeno-prerađivačka i ugostiteljska zanimanja kao i zanimanja pružanja usluga njege ili uljepšavanja lica i tijela, upućuju se na tečaj nakon 5 godina od dana završetka srednjoškolskog strukovnog obrazovanja.

Smatra se da sobe koje su završile sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja: medicine, farmacije, sanitarnog inženjerstva, biokemijskog inženjerstva, prehrambenog inženjerstva, nutricionizma, biologije, biotehnologije i veterinarskih znanosti posjeduju potrebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni te su izuzete od ove obveze.

Nadalje čl. 38. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Nar. nov.“ br. 79/7, 113/08, 43/09 i 130/17) određeno je da zdravstveni odgoj osoba (odnosno tečaj higijenskog minimuma) u Zadarskoj županiji provodi Zavod za javno zdravstvo Zadar, na adresi Ljudevita Posavskog 7a, IV. kat.

STUPANJE NA SNAGU I PRIMJENA NOVIH PRAVILNIKA

Temeljem članka 36. i 37. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Nar. nov.“ br. 79/7, 113/08, 43/09 i 130/17), nadležno Ministarstvo zdravstva donijelo je :

Pravilnik o načinu pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom („Nar. nov.“ br. 116/2018).

Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane („Nar. nov.“ br. 116/2018).

Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti („Nar. nov.“ br. 116/2018).

Ovi pravilnici su stupili na snagu i primjenjuju se od 01. siječnja 2019. godine.

S obzirom da su u izradi novi edukativni materijali te se od Ministarstva zdravstva RH očekuje njihova objava, od dana stupanja na snagu novoga Pravilnika („Nar. nov.“ br. 116/2018) do dana objave odobrenih edukativnih materijala, tečaj se provodi po postojećim edukativnim materijalima koje možete kupiti u Zavodu za javno zdravstvo Zadar, Ljudevita Posavskog 7a, IV. kat u uredu glavne sestre.  

PRIJAVE ZA TEČAJ

Prijava za tečaj podnosi se putem pravne odnosno fizičke osobe poslodavca kod koje je radnik zaposlen ili osobno.

Prijave će se zaprimati osobno ili poštom na adresi Zavod za javno zdravstvo Zadar, Ljudevita Posavskog 7a, IV. kat., putem elektronske pošte na  epidemiologija-zadar@zjz.t-com.hr  te faksom na broj 023/211-072.

Narudžbenice – prijavnice za tečaj:

 Prijavnica za higijenski minimum - osnovni program

 Prijavnica za higijenski minimum - prošireni program

Za sve informacije možete nam se obratiti na telefon 023/ 300-838 ili 023/643-345.

Natrag