Samo-procjena rizika povezanih s konzumiranjem droga - DUDIT test

DUDIT je znanstveno potvrđen test kojega godinama koriste mnogi savjetnici za droge.

Test ima jedanaest pitanja vezanih uz vaše uzimanje droga te pitanja o vašem spolu i dobi. Na stranici 2. nalazi se deset dodatnih dobrovoljnih pitanja.

Vaša pitanja će biti pohranjena u bazu podataka isključivo u svrhu općih statističkih razloga.

Nikakvi osobni podaci neće biti pohranjivani, niti će vas biti moguće indentificirati prema vašim odgovorima.

Riješite test

Više o DUDIT testu

Pompidou grupa je u okviru regionalne incijative koju predvodi u Jugoistočnoj Europi, omogućila kreiranje projekta s ciljem promicanja online intervencija u smanjenju potražnje droga. 

U jesen 2015. započeo je dvokomponentni projekt u kojem sudjeluje sedam država iz Jugoistočne Europe, uključujući Hrvatsku i Grčku. U prvoj fazi projekta radilo se na adaptaciji već postojećeg, znanstveno utemeljenog alata za samoprocjenu rizika koji je danas dostupan u obliku online proizvoda Drughelp.eu, prevedenim na osam jezika i adaptiranim sukladno kulturološkim prilikama zemalja koje sudjeluju u projektu.

DUDIT (eng. Drug Use Disorders Identification Test) je instrument za samo-procjenu rizika povezanih s konzumiranjem droga, koji je originalno razvijen i testiran u Švedskoj (Karolinska Institutet). Ovaj instrument za ispitivanje rizika daje ukupnu procjenu mogućih problema i nedostataka vezanih uz uzimanje droga. Također možete dobiti informaciju o tome gdje se možete obratiti za pomoć ako želite smanjiti ili prestati s uzimanjem droga.

Natrag