Sigurnost i zdravlje

 • Zatita od velikih vru?ina

  (18. 05. 2018.)
  Opširnije
 • Zatita od hladno?e

  (26. 02. 2018.) Opširnije
 • Kako sprije?iti ozljede u zimskim mjesecima

  (26. 02. 2018.)
  Opširnije
 • Biciklijada – kako se sigurno voziti u grupi

  (11. 01. 2017.)

  Voziti se zajedno sa stotinama biciklista je iskustvo koje se ne zaboravlja! Kako bi se sprije?ile mogu?e ozljede koje bi vam mogle pokvariti ovaj doivljaj, potrebno je pridravati se odre?enih nepisanih pravila.

  U organiziranim biciklijadama ?esto sudjeluju ljudi s razli?itim iskustvima i nejednakom kondicijom. Bitno je stalno imati na umu kako grupna vonja nije utrka te da nepaljivom vonjom ugroavate sebe, ali ostale sudionike u biciklijadi.

  Opširnije
 • Zatitimo djecu od ozlje?ivanja

  (23. 12. 2015.)
  Opširnije
 • Padovi u starijih osoba

  (16. 06. 2015.)

  Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije svake godine pad doivi jedna tre?ina osoba starijih od 65 godina, a u?estalost padova se pove?ava s dobi.

  Opširnije
 • Savjeti za sigurnu vonju bicikala

  (17. 03. 2015.)
  Opširnije
 • On the beach

  (07. 08. 2014.)

  Beautiful seashore, rivers and lakes of Zadar County as well as a pleasant warm climate make our area suitable for enjoying water activities and sports such as swimming, diving, sailing, rafting and so on, during all seasons of the year. 
  Swimming is entertaining and an excellent way of staying in shape, and it is also an activity which you can undertake during your lifetime. Apart from being a pleasant way of cooling off in hot summer days, swimming is also a relaxing and light type of physical exercise. 

  Opširnije
 • Mjere opreza na plaama

  (25. 07. 2014.)

  Predivna morska obala, rijeke i jezera Zadarske upanije i ugodna topla klima ?ine naše podru?je pogodnim za uivanje u aktivnostima i sportovima na vodi, kao što su plivanje, ronjenje, jedrenje, rafting i sl., tijekom svih godišnjih doba. 
  Me?utim ozljede i utapanja na podru?jima uz vodu i na vodi su mogu?a i zato je potrebno poduzeti stanovite mjere opreza kako bi se opasne situacije izbjegle. 

  Opširnije
 • Planinarenje i izleti u prirodu

  (27. 02. 2014.)

  Na svaki izlet u prirodu treba i?i pripremljen, a siguran odlazak u planine zahtjeva još i odre?enu mjeru znanja, opremljenosti i iskustva. 

  Opširnije