Prevencija nezaraznih bolesti

 • Rak - prevencija i rano otkrivanje

  (01. 02. 2018.)

  Pojavu raka mogu?e je sprije?iti primarnom prevencijom: odravanjem poeljne tjelesne teine, primjerenom prehranom, dovoljnim unosom vo?a i povr?a, redovitom tjelesnom aktivnoš?u, promjenama u spolnom ponašanju i smanjenom izloenoš?u karcinogenima u okolišu te izbjegavanjem duhana i alkohola.

  Znanstvena istraivanja upu?uju na to da se jedna tre?ina pobola moe sprije?iti ponajprije prestankom pušenja i promjenom prehrambenih navika.

  Opširnije
 • Svjetski dan borbe protiv raka 04. velja?e 2017.

  (02. 02. 2017.)

  Svjetski dan borbe protiv raka (World CancerDay) obiljeava se svakog 04. velja?e širom svijeta, kako bi se podigla svijest javnosti o oboljenjima od raka, prevenciji te bolesti, ranom dijagnosticiranju, lije?enju te skrbi za oboljele.

  Opširnije
 • Rak vrata maternice–pojavnost i prevencija

  (20. 01. 2017.)

  Rak vrata maternice  je zlo?udna bolest kod koje dolazi do promjena na stanicama vrata maternice te iste po?inju nekontrolirano rasti. Sre?om, rak vrata maternice moe se sprije?iti. 

  Opširnije
 • Ginekoloki karcinomi - rak vrata maternice

  (19. 01. 2017.)

  Rak vrata maternice mogu?e je sprije?iti, a ako se na vrijeme otkrije moe se uspješno lije?iti te posti?i dugo preivljenje i dobru kvalitetu ivota. 

  Opširnije
 • Kardiovaskularne bolesti i faktori rizika za njihov nastanak u Zadarskoj upaniji

  (28. 09. 2016.)
  Opširnije
 • Javnozdravstveni zna?aj e?erne bolesti

  (05. 04. 2016.)

  U Europi i u zemljama ?lanicama EU broj oboljelih  poprima epidemijske razmjere te se procjenjuje da je oko 6% oboljelih od še?erne bolesti u dobi od 20 do 79 godina starosti odnosno 30 milijuna oboljelih. Od tog broja oboljelih 42% ih je mla?e od 60 godina. 

  Opširnije
 • Svjetski dan borbe protiv raka 04. velja?e 2016.

  (03. 02. 2016.)

  Svjetski dan borbe protiv raka (World CancerDay) obiljeava se svakog 04. velja?e širom svijeta, kako bi se podigla svijest javnosti o oboljenjima od raka, prevenciji te bolesti, ranom dijagnosticiranju, lije?enju te skrbi za oboljele. 

  Obiljeavanje Svjetskog dana borbe protiv raka obiljeava se pod nadzorom Me?unarodne unije za kontrolu raka (UICC) uz potporu Svjetske zdravstvene organizacije i ostalih vode?ih zdravstvenih organizacija.

  Opširnije
 • I vi moete prestati puiti

  (29. 05. 2014.)

  Sljede?i tekst preuzet je iz knjige „I Vi moete prestati pušiti“, autora dr. Nevenke Blai?-Čop i dr. Veljka Đor?evi?a i sadri jednostavne, razumljive, lako primjenjive i u?inkovite savjete za prestanak pušenja.

  Opširnije