Odjel za mikrobiologiju i biologiju

Laboratorij za mikrobiologiju namirnica i POU

Laboratorij za mikrobiologiju namirnica i POU

 • Ispitivanje mikrobiološke ispravnosti namirnica prema Pravilniku o mikrobiološkim standardima zanamirnice (NN 46/94, 20/01, 40/01, 125/03, 32/04).
 • Ispitivanje mikrobiološke čistoće u objektima koji posluju s hranom prema Pravilniku o normativimamikrobiološke čistoće i metodama njenog određivanja (NN 46/94).
 • Ispitivanje mikrobiološke ispravnosti predmeta opće uporabe (POU) prema Pravilniku o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti POU koji se mogu stavljati u promet (NN 42/04) i Pravilniku o zdravstvenoj  ispravnosti predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 46/04).
 • Ispitivanje mikrobiološke ispravnosti dijetetskih namirnica prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica (NN 46/94, 50/95, 88/96, 1/01). 

Laboratorij za mikrobiologiju voda

Laboratorij za mikrobiologiju voda

 • Ispitivanje vode za piće prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 182/04)
 • Ispitivanje mineralne, izvorske i stolne vode prema Pravilniku o prirodnim mineralnim, prirodnimizvorskim i stolnim vodama (NN 2/05, 79/05 i 107/05)
 •  Ispitivanje površinskih, podzemnih voda i mora po Uredbi o klasifikaciji voda (NN 77/98)
 • Ispitivanje kakvoće mora na plažama po Uredbi o standardima kakvoće mora na morskim plažama (NN 33/96).
 • Ispitivanje voda iz bazena za rehabilitaciju i rekreaciju, otpadnih, tehnoloških i ostalih voda popokazateljima

Laboratorij za biologiju

Laboratorij za biologiju

 • More – klorofil a
 • Površinska voda (rijeka, jezero)
  • rijeka - P-B indeks saprobnosti  
  • jezero - stupanj trofije
   • klorofil a
 • Zrak – koncentacija peludnih zrnaca u zraku
 • Med - peludna analiza - Pravilnik o kakvoći meda i drugih pčelinjih proizvoda   (Nar.Nov. 20/2000).