Panel za senzorsku analizu djevičanskog maslinovog ulja

Unutar Zavoda za javno zdravstvo Zadar djeluje Panel za senzorsku analizu djevičanskog maslinovog ulja Zavoda za javno zdravstvo Zadar. Panel je na osnovu Pravilnika o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja ("Narodne novine"22/10) od 10. siječnja 2012. godine upisan na Listu profesionalnih panela Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, pod rednim brojem 2.

Panel Zavoda za javno zdravstvo Zadar maslinova ulja organoleptički ocjenjuje prema Metodi međunarodnog vijeća za maslinu (IOC-International Olive Council: COI/T.20/Doc.15, Method for organoleptic assessment of virgin olive oil).

Voditelj Panela je Filip Erceg, mag. turism. cult.

Članovi su odabrani i educirani prema Priručniku za odabir, obuku i nadzor kvalificiranih ocjenjivača maslinovog ulja (IOC: Guide for selection, training and monitoring of skilled virgin olive oil tasters, COI/T.20/Doc.No 14).

Članovi Panela upisani su na Nacionalnu listu kušača Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, kontinuirano se sastaju i educiraju te na poziv ostalih Panela sudjeluju u ocjenjivanju ulja održavajući tako dobru suradnju i izmjenu iskustava. Panel raspolaže radnim prostorom i svom potrebnom opremom za senzorsku analizu maslinovih ulja.

Osnovna zadaća Panela je ispitivanje senzorskih svojstava djevičanskih maslinovih ulja i to u svrhu:

- svrstavanja ulja u određenu kategoriju prema organoleptičkim svojstvima

- karakterizacije ulja za potrebe natjecanja, izložbe i slične manifestacije.